Nieuws

Nieuw rapport: Migranten op doortocht in België

In 2018 hielden wij in het Brusselse Noordstation gedurende acht maanden een juridische permanentie voor migranten in transit. We deden dit samen met Ciré, NANSEN vzw, Caritas International, het Burgerplatform voor steun aan de vluchtelingen en de Brusselse CAJ. Met dit rapport brengen we onze vaststellingen en aanbevelingen onder de aandacht.  

Veel van deze mensen zijn op zoek naar bescherming ten aanzien van hun herkomstland. Maar zij worden door het huidige beleid afgeschrikt om dat kenbaar te maken.

De huidige aanpak focust op ontrading en detentie. Dit is inefficiënt en leidt tot een verslechtering van de fysieke en mentale toestand van de migranten. Het creëert wantrouwen en de wil om onder de radar te blijven doorreizen. Op die manier worden ze nog kwetsbaarder voor misbruik door mensensmokkelaars. 

We pleiten voor:

  • een open opvang- en oriëntatiecentrum, dat de migranten uit hun precaire situatie haalt en inzet op informatieverstrekking
  • een meer soepele en proactieve toepassing van de Dublin III-verordening
  • een effectievere bescherming van de niet-begeleide minderjarigen binnen deze groep
  • meer ondersteuning voor ngo’s en burgers in het werkveld

Hier kan je het rapport raadplegen

Informele EU-top over asiel en migratie: dringend nood aan maatregelen om het aantal doden op zee te verminderen

De Europese ministers van Binnenlandse Zaken bespreken de komende dagen het Europese migratiebeleid en de situatie op de Middellandse Zee. Hoewel minder mensen in Europa toekomen is het aantal doden alarmerend hoog.

13 Belgische ngo's waaronder Vluchtelingenwerk Vlaanderen vragen in een brief aan premier Michel, de vicepremiers en minister Maggie De Block om actie te ondernemen en te voorkomen dat er nog langer mensen verdrinken op de Middellandse Zee. In 2018 verdronken daar minstens 2500 vluchtelingen. Op Europees niveau vragen een vijftigtal Europese ngo's dezelfde maatregelen.

De laatste zes maanden hebben Europese regeringen geprobeerd – en gefaald – om een akkoord te bereiken over een systeem dat reddingsschepen toelaat om veilig te ontschepen wanneer ze een Europese haven bereiken. Elke keer een schip mensen op zee gered heeft, ontspint zich een lange en pijnlijke discussie over waar het schip aan land kan gaan en de overlevenden een asielaanvraag kunnen indienen. Dit ten koste van de gezondheid en veiligheid van mensen aan boord.

Wij vragen de Belgische regering om tijdens deze Informele Europese Raad Justitie en Binnenlandse Zaken een akkoord te bereiken over een vlot en voorspelbaar ontschepingsmechanisme dat toelaat om mensenlevens te redden en de fundamentele rechten van mensen, inclusief het recht op het zoeken van asiel, te respecteren. Dit kan al op korte termijn.

Daarnaast moet er ook gewerkt worden aan meer lange termijn oplossingen. We blijven dan ook hameren op de nood aan meer veilige toegangswegen tot de EU en België. Toegang tot de asielprocedure en bescherming start met de mogelijkheid om op een veilige en legale manier het land waaruit men vlucht te verlaten. Een asielbeleid is die naam niet waardig als mensen met een nood aan bescherming daar geen fysieke toegang toe krijgen. Vandaag hebben mensen op de vlucht zo goed als geen veilige en legale manier om naar Europa en België te komen. De mogelijkheden zijn te beperkt en de bestaande visumprocedures zijn niet aangepast aan hun situatie. Wij pleiten voor veilige en legale toegang tot Europa en België voor mensen op de vlucht.

Wij schuiven drie belangrijke pistes naar voren: Een structureel hervestigingsbeleid met hoge jaarlijkse quota, een coherent en transparant beleid rond humanitaire visa ; en een versoepeling van de procedure en criteria voor gezinshereniging voor mensen met een beschermingsstatus.

Meer lezen:

-          Brief aan premier Michel, de vicepremiers en minister Maggie De Block

-          Mensen voorop: de weg naar een echt asielbeleid, Voorstellen voor de verkiezingen 2019 

-          ECRE, Relying on Relocation: ECRE Proposal for a Predictable and Fair Relocation following Disembarkation, 25 January 2019

Voorstellen voor een echt asielbeleid

Op 26 mei trekken we weer met z'n allen naar de stembus. Het is belangrijk dat we voor een solidair beleid stemmen dat alle mensenrechten naleeft. Mensen moeten op de eerste plaats komen.
Klik hier om onze voorstellen aan de politici te lezen. Op deze manier kan jij op 26 mei de juiste keuze maken!