Nieuws

Eerste reactie op startnota

Vlaams informateur Bart De Wever stelde gisteren zijn startnota voor aan CD&V en Open VLD, die als basis kan dienen voor de onderhandelingen over een nieuwe Vlaamse regering. Met nieuwe bijkomende voorwaarden, controles en sancties maakt de N-VA de integratie en de participatie van veel nieuwkomers in onze samenleving moeilijker. Wij zijn hierover ernstig bezorgd en hopen dat de onderhandelaars grondrechten van mensen op de vlucht respecteren.

Zo ligt er in de startnota een sterke nadruk op migratie en inburgering. Als het aan de N-VA ligt, wordt het moeilijker voor nieuwkomers om sociale voordelen te kunnen genieten. ‘Wie aanspraak wil maken op de Vlaamse sociale bescherming en andere sociale voordelen, moet eerst vijf jaar ononderbroken, wettig en werkelijk in het land verbleven hebben en moet zich ten volle bekennen tot en inschakelen in onze Vlaamse gemeenschap', staat in de nota.

Bovendien kunnen nieuwkomers ook pas na zes maanden wachten in aanmerking komen voor kinderbijslag. Ten slotte wordt de cursus inburgering van het Agentschap Inburgering en Integratie ook betalend en strenger.

Bij Vluchtelingenwerk pleiten wij voor een asiel-, migratie- en integratiebeleid dat asielzoekers en vluchtelingen helpt om vlot te integreren in de Belgische samenleving. Om dat te realiseren werkten we meer dan 30 concrete aanbevelingen uit rond wonen, werk en onderwijs. We hopen dat alle Vlaamse onderhandelaars en beleidsmakers deze aanbevelingen ter harte nemen bij het uitwerken van hun beleid.

Extra informatie:

Wil je leren van organisaties en beleidsmakers die 'out of the box' denken en handelen om sociale grondrechten te realiseren? Vluchtelingenwerk Vlaanderen maakte vorig jaar drie booklets samen met ORBIT vzw als inspiratie voor praktijkwerkers, lokale overheden en overheidsactoren. Je kan ze hieronder gratis downloaden:

De Standaard Solidariteitsprijs 2019: stem jij voor Vluchtelingenwerk?

Vluchtelingenwerk Vlaanderen is genomineerd voor de Solidariteitsprijs van De Standaard. Vanaf vandaag kun je stemmen voor onze advertentie. Als we veel stemmen weten te verzamelen, maken we kans op kostbare advertentieruimte in de krant. 

Download de app en breng je stem uit

Onder de slogan 'Lachend dakske' vragen we met onze advertentie aandacht voor mensen op de vlucht. Net als jij verdient iedereen een thuis waar hij zich goed voelt, een plek waar hij gelukkig is en kan lachen. 

Maar voor de meer dan 70 miljoen mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en vervolging, is de grap eraf. Vluchtelingenwerk Vlaanderen vecht voor het recht van alle mensen om een veilige thuis te zoeken. Een dak boven het hoofd. Da's een recht voor ons allemaal.

Opgelet: je kan enkel stemmen via de app. Dankjewel!  

 

Download de app en breng je stem uit

Onze advertentie is gemaakt in samenwerking met het creatief bureau DIFT. Als creatieve activisten kiezen de medewerkers van DIFT altijd voor projecten waarin ze een verschil maken, met een scherpe beeldtaal en een portie koppigheid. Bekijk het werk van DIFT op www.dift.be.

 

Stop het criminaliseren van solidariteit met mensen op de vlucht

Samen met een honderdtal andere onafhankelijke organisaties, roept Vluchtelingenwerk Vlaanderen op om een einde te maken aan het strafbaar maken van solidariteit met migranten in Europa. Dat doen we met een gezamenlijk verklaring gericht aan de Europese Commissie.

In de gezamenlijke verklaring kaarten we onder andere aan dat de EU Richtlijn Omschrijving Hulpverlening ruimte laat om humanitaire hulp te criminaliseren. Daarom dringen we erop aan om deze richtlijn te herzien door een duidelijk onderscheid te maken tussen humanitaire hulp en mensensmokkel. Dit is nodig omdat de meeste vervolging van mensen die hulp bieden aan mensen op de vlucht gebaseerd zijn op de vage definities gegeven in de richtlijn. Tot nog toe weigerde de Europese Commissie echter om het verband te onderzoeken tussen de Richtlijn en de criminalisering van solidariteit met mensen op de vlucht.

Een recent onderzoek, gevoerd door het Europees onderzoekplatform ReSOMA, toont aan dat er nood is aan een herziening van de Richtlijn. Uit het onderzoek blijkt dat sinds 2015, 158 Europeanen, gespreid over 11 lidstaten, vervolgd werden voor hun hulp aan migranten. Het kan gaan om vrijwilligers, activisten, ngo’s, bemanning van reddingsschepen, familie van migranten, maar ook journalisten, burgemeesters en priesters. Een recent voorbeeld hiervan is de arrestatie van Carola Rackete, de kapitein van Sea Watch 3, die begin juli plaatsvond.

Klik hier voor de volledige verklaring en lijst van ondertekenende organisaties.