Vacatures

Vrijwilligers Jongerenwerking Nederlands oefenen

Vluchtelingenwerk
Soort vacature: Vrijwilliger

Voor een nieuw project zijn we dringend op zoek naar groepen jongeren en jeugdorganisaties die tussen november 2017 en maart 2019 meerdere activiteiten met jonge asielzoekers willen organiseren tijdens weekends en schoolvakanties.

Vrijwilligers zomerconversatietafels Startpunt

Vluchtelingenwerk
Soort vacature: Vrijwilliger

Startpunt organiseert i.s.m. het Huis van het Nederlands in Brussel conversatietafels Nederlands voor anderstaligen in de zomervakantie. Er wordt aan tafel over allerlei onderwerpen gepraat in kleine groepjes, onder begeleiding van Nederlandstalige vrijwilligers. Je kan ook op stap gaan in Brussel om Nederlands te oefenen.

Nederlandstalige attaché

De Federale Ombudsman
Soort vacature: Betaalde functie

Je levert in de eerste plaats een essentiële bijdrage in de klachtenbehandeling met betrekking tot het vreemdelingenrecht. Je functioneert binnen een team en onder de dagelijkse leiding van een auditeurcoördinator en onder het gezag van de federale ombudsmannen. Je levert een bijdrage aan de redactie van de verslagen van de federale Ombudsman (jaarverslag, tussentijdse verslagen, onderzoeksrapporten).

http://www.federaalombudsman.be/nl/homepage

Voogd niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, Mechelen

Rode Kruis-Vlaanderen
Soort vacature: Betaalde functie

Sinds mei 2004 krijgen niet-begeleide buitenlandse minderjarigen die België binnenkomen een voogd toegewezen. Die heeft als taak de belangen van de minderjarige te behartigen en te beschermen binnen het kader dat hiervoor in België bestaat. Bij Rode Kruis-Vlaanderen werken momenteel zeven voogden die elk de zorg op zich nemen voor minstens 25 niet-begeleide minderjarige asielzoekers.

http://www.rodekruis.be/