Onderwijs

 

 

 

Wat doet vluchtelingenwerk?

We ijveren voor gelijke onderwijskansen

Jonge asielzoekers en vluchtelingen die toekomen in ons land, hebben recht op onderwijs zolang ze geen 18 jaar zijn. Zowel voor het leerplichtonderwijs als voor het vervolg in hoger, universitair of volwassenonderwijs ijveren wij voor gelijke onderwijskansen; we detecteren drempels en doen beleidsvoorstellen.

We ondersteunen het onthaalonderwijs

Scholen willen rekening houden met de onderwijsbehoeftes van hun superdiverse klasgroepen maar voelen hierbij nog heel wat uitdagingen. Vluchtelingenwerk kan scholen ondersteunen in hun onthaalrol voor anderstalige nieuwkomers. We bieden tools aan, stimuleren een brede schoolwerking, tonen de mogelijkheden van leerlingenparticipatie en ouderparticipatie en zetten goede voorbeelden in de kijker.

We inspireren scholen

Vluchtelingenwerk wil scholen inspireren om een gastvrije school te worden, waar elk kind zich thuis voelt en kansen krijgt en waar het thema asiel en migratie op een correcte en onderbouwde wijze aan bod komt. We vragen dat er voldoende aandacht zou gaan naar verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid. Zo kunnen we samen inzetten op een nieuwe generatie verantwoordelijke burgers.

Informatie voor scholen

Kan ik een jongere zonder geldige verblijfsdocumenten inschrijven? Zijn er gespecialiseerde hulpverleners op het vlak van traumaverwerking? Waar kan ik terecht voor de erkenning van een buitenlands diploma? Waar kan ik een tolk aanvragen?

Via onze Vluchtelingen Infolijn beantwoorden we alle vragen die te maken hebben met asielzoekers en vluchtelingen. We zijn elke werkdag bereikbaar van 10u tot 12u en van 14u tot 16u. Binnen de vijf werkdagen krijg je een bruikbaar antwoord ofwel verwijzen we door naar een geschikte andere organisatie of instantie.

Bel 02 225 44 00 of stuur ons een e-mail

Inleefreis: Road of Change

Een volledig overzicht van het project vind je hier.

Ik wil mijn leerlingen uit het vijfde middelbaar laten kennismaken met de wereld van vluchtelingen. Het lijkt me een unieke kans om een bevoorrechte getuige te laten ervaren hoe de werkelijke situatie is aan de grenzen van Europa.

Samen met Bond Zonder Naam organiseert Vluchtelingwerk Vlaanderen een inleefreis rond het vluchtelingenthema. De deelnemers, 14 jongeren en 7 leerkrachten, trekken in de krokusvakantie doorheen Europa langs plaatsen die een belangrijke rol spelen in het Europese asielverhaal.

De reis biedt de jongeren de kans om te ontdekken wat de actuele uitdagingen zijn binnen het vluchtelingenthema, zowel op lokaal, federaal als Europees vlak. Tegelijkertijd geeft het hen ook de kans om te zien wat de kracht van een tolerante houding en een sterk sociaal bewustzijn kan betekenen en hoe het is om hier zelf een actieve rol in op te nemen.

Dit is een project in samenwerking met Bond Zonder Naam en met de steun van Erasmus + en de Koning Boudewijnstichting. 

Meer informatie vind je hier. Aarzel niet om een e-mail te sturen voor verdere informatie of een informatief gesprek in jullie school.

 

Lesgeven over asiel en migratie

Ik wil in de klas aan de slag rond asiel en migratie maar weet niet waar te starten. Ik plan graag een thematische uitstap.

Wij delen interessante links via KlasCement (zoek op trefwoorden ‘vluchtelingen’ en ‘Vluchtelingenwerk Vlaanderen’) en helpen je graag bij je zoektocht naar informatie en leermiddelen die aansluiten bij jouw doelgroep.

Gratis infobrochures

Inspiratiegids vol boekentips en leuke activiteiten

Educatief bordspel ‘This is not a game’

Wanneer je bij het bestellen van het bordspel de code NOTAGAME2017 ingeeft, gaat de opbrengst naar Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Uitstap met de klas

Wij kunnen een begeleide wandeling aanbieden rond het thema asiel en migratie vanuit het station Brussel-Noord. We staan stil bij de belangrijke fases van een asielprocedure en passeren enkele symbolische locaties. Verdere info via info@vluchtelingenwerk.be.

We kunnen ook onze reizende tentoonstelling BE.LAND aanbevelen. Vluchtelingenwerk dook in de archieven, groef in het geheugen en vroeg aan vluchtelingen hoe zij hun onthaal beleefden. Het resultaat is een hoopgevend en verrassend verslag over vluchtelingenonthaal in Vlaanderen en Brussel de voorbije 65 jaar.

Hoe gastvrij is je school?

Hoe kunnen we onze school screenen op gastvrijheid? Kan ik een buddywerking opstarten? Wie heeft expertise over cultuur-sensitieve communicatie? Kan ik de ouders meer betrekken? Hoe houden we de schoolfactuur betaalbaar?

Een kwaliteitsvol onthaal van anderstalige nieuwkomers en doorstroming naar het regulier onderwijs zijn belangrijk. Als school kan je het verschil maken door in te zetten op een onthaalbeleid afgestemd op de superdiverse realiteit.

Het streven naar gelijke onderwijskansen voor elke leerling is een doel voor alle betrokkenen binnen en buiten de school. Je staat hierin niet alleen. Maak gebruik van de brede schoolomgeving om samen met de buurt en verenigingen een warm onthaal en opvolging te bieden voor elke leerling, met of zonder vluchtverleden.

Vorming

Op maandag 16 oktober 2017 organiseren we samen met 11 11 11 en heel wat partners een studiedag over migratie, vluchtelingen en een superdiverse klassituatie in lagere en middelbare scholen. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Je kan een keuze maken uit verschillende workshops. 

Vluchtelingenwerk biedt ook workshops op maat aan over hoe je school gastvrijer kan worden. Deze workshop kan aangevraagd worden voor een nascholing, voor een personeelsvergadering, ... 

Hoe kan je je school gastvrij maken aan de hand van haalbare initiatieven?

Als school kan je absoluut een verschil maken door in te zetten op een onthaalbeleid dat afgestemd is op de superdiverse realiteit. In deze workshop krijg je tips om een diversiteitsplan op te stellen met allerlei ideeën om de gastvrijheid in je school te vergroten. Wil je weten hoe je onderwijskansen van leerlingen  met en zonder vluchtverleden kan vergroten?

Laat je inspireren door concrete voorbeelden: een diversiteitscoach, een buddywerking, cultuur-sensitieve communicatie, gerichte ouder- en leerlingenparticipatie,… Ontdek de mogelijkheden van je eigen school en de brede schoolomgeving om samen met de buurt een warm onthaal en opvolging te bieden voor elke leerling, met of zonder vluchtverleden.

Vraag een workshop aan

Breng je school in beweging

Ik wil een initiatief opzetten over het thema vluchten. Onze school wil graag een solidariteitsactie organiseren ten voordele van een vluchtelingenorganisatie: hoe pakken we dat aan?

Vluchtelingenwerk Vlaanderen wil leraars en leerlingen inspireren en scholen in beweging krijgen voor vluchtelingen en asielzoekers. Samen zoeken we een actie afgestemd op jullie schoolklimaat, gebaseerd op het vrijwillig engagement van leraars, leerlingen en ouders, met een educatieve omkadering, duurzaam en participatief.

Enkele ideeën? Sportieve leraars en leerlingen kunnen deelnemen aan onze Refugee Walk. Gastvrije scholen kunnen meedingen naar een Gastvrije Award in de campagne Gastvrije Gemeente. Je kunt een bestaande actie zoals De Warmste Week van Stu Bru koppelen aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Of je bedenkt een origineel nieuw concept...

Doe mee met de Refugee Walk

Win een Gastvrije Award

Beleidsaanbevelingen

Ons onderwijs is pas goed als het werkt voor elke leerling ongeacht zijn afkomst of thuistaal. Vanuit onze missie zijn wij alert voor de onderwijskansen van jonge vluchtelingen en asielzoekers. Helaas stellen wij vast dat hun kansen op een aantal vlakken onder druk staan. Een gedetailleerde opsomming van onze vastgestelde drempels en aanbevelingen vinden jullie hier, in het verslag van onze gedachtewisseling over maximale onderwijskansen voor elke vluchteling en asielzoeker met de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement.

Het is tijd om hindernissen weg te werken en kansen te vergroten zodat alle jongeren, met of zonder vluchtverleden, kunnen bouwen aan een hoopvolle toekomst. Een superdiverse instroom vraagt een vernieuwd onderwijs waar rekening gehouden wordt met de onderwijsbehoeftes van elke leerling. Ons onderwijs heeft nood aan een transitie vanuit de sterke krachten en voorbeelden die er nu al zijn. Lees hier onze opinie 'Als gevluchte jongeren door de mazen van het onderwijsnet glippen' verschenen in De Morgen op 01/06/2017.