Nieuws

Parlement staat achter akkoord van Malta voor verdeling geredde migranten op de Middellandse Zee

De leden van de Kamercommissie Buitenlandse Zaken namen op woensdag 13 november een resolutie aan die de Belgische regering oproept om het akkoord van Malta te onderschrijven en zich daarmee solidair te tonen met de opvang van asielzoekers, vluchtelingen en andere migranten die gered worden op de Middellandse Zee.

Volgens 11.11.11, ACV-CSC, Amnesty International, Caritas International, Orbit vzw, Oxfam-Solidariteit, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Dokters van de Wereld, geeft het parlement daarmee een duidelijk mandaat aan de federale regering om zich aan te sluiten bij de coalitie rond de Verklaring van Malta. Deze verklaring is een belangrijke stap vooruit, maar België moet ook aandringen op een aantal essentiële verbeteringen.

Kritieke situatie op de Middellandse Zee

De ngo's vragen de Belgische regering al langer om zich aan te sluiten bij de plannen voor een voorspelbaar ontschepings- en verdelingsmechanisme dat toelaat om mensen die gered worden op de Middellandse Zee aan land te laten gaan in een veilige haven en te verdelen tussen de verschillende lidstaten. Het voorbije jaar zorgde het gebrek aan eensgezindheid tussen de lidstaten en de tijdelijk gesloten havens in Italië er immers voor dat geredde migranten vaak lange tijd- soms wekenlang – vastzaten op zee. Dit maakte het erg moeilijk voor reddingsorganisaties om levens te redden op zee.

Eind september kwam een eerste doorbraak toen Frankrijk, Duitsland, Italië en Malta de zogenaamde Verklaring van Malta onderschreven over de verdeling en ontscheping van geredde asielzoekers, vluchtelingen en andere migranten. Verschillende andere lidstaten sloten zich daarbij aan. De Belgische regering liet weten dat ze zich niet kon engageren omdat ze in lopende zaken zit. De ruime parlementaire meerderheid achter deze resolutie geeft haar het mandaat om dat wel te doen.

Belangrijke stap vooruit

 11.11.11, ACV-CSC, Amnesty International, Caritas International, Orbit vzw, Oxfam-Solidariteit, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Dokters van de Wereld noemen de Verklaring van Malta een belangrijke stap vooruit maar wijzen ook op enkele problematische elementen. Zo biedt het akkoord slechts een tijdelijke oplossing en engageert het maar een beperkte groep van lidstaten. Bovendien vraagt de verklaring de reddingsschepen om de instructies van de bevoegde maritieme coördinatiecentra na te leven en de activiteiten van de Libische kustwacht niet te belemmeren. Dit bevestigt de huidige status-quo van de EU die vooral toekijkt terwijl de Libische autoriteiten duizenden mensen oppikken en terugsturen naar detentie waar ze slachtoffer zijn van gruwelijke mensenrechtenschendingen. Dit gaat in tegen het recht op asiel en het non-refoulement principe. Niemand mag teruggestuurd worden naar Libië, en geen enkel schip mag verplicht worden om geredde mensen terug te brengen naar dat land. Op termijn bestaat de enige oplossing in een structurele hervorming van het Europese asielbeleid en een voldoende zoek- en reddingcapaciteit in handen van de EU lidstaten zelf, stellen de ngo’s. Ook reddingsngo’s moeten ongestoord hun werk kunnen doen.

Toch betekent het Malta akkoord in deze hopeloos verdeelde EU een eerste belangrijke stap vooruit die toont dat EU lidstaten wel degelijk solidariteit tonen met mensen die gered worden op zee. De ngo’s roepen de regering op om zich bij de coalitie rond de Verklaring van Malta aan te sluiten, en aan te dringen op een aantal belangrijke verbeteringen. De regering moet onder meer de samenwerking met de Libische kustwacht aankaarten en pleiten voor eigen reddingsmissies in handen van de EU en de lidstaten.

Europese vluchtelingenorganisaties roepen EU op om 30.000 vluchtelingen te hervestigen

In een open brief roepen een twintigtal Europese vluchtelingenorganisaties de Europese Unie op om in 2020 minstens 30.000 vluchtelingen te hervestigen, gespreid over de verschillende Europese lidstaten.

De brief verschijnt in aanloop naar het Global Refugee Forum dat eind december voor het eerst zal plaatsvinden. Ook 11.11.11, CNCD-11.11.11 en Vluchtelingenwerk onderschrijven de brief. Het Europese voornemen om 50.000 vluchtelingen in 2018 en 2019 te hervestigen werd helaas niet gehaald. Het ziet er naar uit dat ook België haar engagement niet zal vervullen, onder meer door het gebrek aan een flexibel opvangmodel.

Vandaag hebben mensen op de vlucht zo goed als geen veilige en legale manier om naar Europa en België te komen. Mensen op de vlucht reizen vaak langs gevaarlijke routes om Europa te bereiken. Samen met andere legale toegangswegen is hervestiging een belangrijk instrument om de vraag naar mensensmokkel te doen afnemen. Hoewel hervestiging vandaag één van de weinige veilige en legale toegangswegen is, kunnen te weinig vluchtelingen hierop beroep doen. Bovendien heeft UNHCR aangegeven dat de noden opnieuw toenemen, dit terwijl het internationale aanbod aan hervestigingsplaatsen erop achteruit.

De Europese Commissie engageerde zich samen met 15 lidstaten om 30.000 vluchtelingen te hervestigen in 2020. Gezien de noden is dit aantal zeker niet te ambitieus. Samen met de Europese vluchtelingenorganisaties vragen wij dat deze 30.000 vluchtelingen ook effectief in 2020 worden hervestigd en de Commissie en de lidstaten hun engagement deze keer wél nakomen.

Vanuit het Belgische middenveld vragen we België om gespreid over drie jaar 8.085 mensen op te vangen. Ons standpunt daarover kan je hier lezen. Met dit voorstel willen we het belang van hervestiging benadrukken, en onze beleidsmakers wijzen op de nood aan een structureel hervestigingsbeleid met ambitieuzere quota. We geven concrete voorstellen om dit te verwezenlijken.

De open brief kan je hieronder volledig lezen:

Steun Vluchtelingenwerk Vlaanderen tijdens De Warmste Week

De Warmste week komt er weer aan. Wat doe jij dit jaar voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen?

Doe mee met De Warmste Week en geef een mooi en broodnodig signaal naar alle mensen op de vlucht toe, de vrijwilligers die hen helpen en naar beleidsmakers. Een signaal om blijvend in te zetten op een menselijk asielbeleid. Om te tonen dat mensen op de vlucht ook meetellen.

Wat kan jij doen?

 1. Zet een actie op
  Je kan wafels bakken, sjaals breien, je spullen verkopen, een concert geven, een hele dag fietsen en je laten sponsoren per kilometer… De mogelijkheden zijn eindeloos.

  Bedenk een leuke manier om geld in te zamelen. Registreer je voor 24 december op website van de Warmste Week  Registreer je voor 24 december op website van de Warmste Week en kies Vluchtelingenwerk Vlaanderen als jouw goed doel. 

  Registreer nu je actie 

 2. Loop mee tijdens de Warmathon

  Ook dit jaar kan iedereen lopen, stappen of joggen tijdens de Warmathon van De Warmste Week. Van 18 december tot en met 23 december strijkt de Warmathon elke dag neer in een andere stad.

  Inschrijven kost 15 euro. Hiervan gaat 10 euro naar Vluchtelingenwerk. 

  Loop de Warmathon 

Met de opbrengst van je actie kan Vluchtelingenwerk zich inzetten voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. We doen dit o.a. door vluchtelingen te onthalen op hun eerste dag in België aan het aanmeldcentrum van Het Klein Kasteeltje, door vluchtelingen aan een job te helpen met jobcoaches, door iedereen te ondersteunen die vluchtelingen helpt met analyses, een juridische helpdesk.... We zetten druk op het beleid en ijveren voor een menselijk asielbeleid dat aandacht heeft voor een veilige toegang tot Europa zodat mensen niet hoeven te sterven op de Middellandse Zee, voor kwalitatieve opvang, integratie en een menselijk terugkeerbeleid.

Heb je vragen? Stuur een mail naar info@vluchtelingenwerk.be. We helpen je met veel plezier verder. Als je ons op de hoogte brengt,  zetten we je actie met veel plezier in de kijker op onze Facebookpagina

Op zoek naar materiaal om je actie in te kleden? Vraag hier onze pins, raambordjes en interessante brochures aan.