Nieuws

Wereldvluchtelingendag: #ProtectionNow

Vandaag is het Wereldvluchtelingendag. Wereldwijd zijn meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Velen daarvan krijgen vandaag niet de bescherming waar ze recht op hebben. Ze zitten opeengepakt in overvolle kampen en worden slechts met mondjesmaat toegelaten in Europa. Een gebrek aan beleid, maar ook racisme en vooroordelen, zorgen ervoor dat ze moeilijk een woning of werk vinden. Daarom voeren wij vandaag samen al onze leden actie voor meer en betere bescherming voor vluchtelingen en asielzoekers.

In zoveel mogelijk steden en gemeenten bouwen we op 20 juni torens van conservenblikken met daarop de boodschap #ProtectionNow!

De boodschap is simpel: mensen zijn  geen conserven. Stapel ze niet op aan grenzen, schuif ze niet door, dank ze niet af. Behandel mensen op de vlucht menswaardig, bescherm ze, geef ze een toekomst.

Wil je onze actie steunen? 

  • Bouw vandaag een toren van conserven, hang er de affiche #ProtectionNow aan, neem een foto en deel die op Facebook, Twitter, Instagram met #ProtectionNow.
  • Deel de foto’s van anderen met #ProtectionNow
  • Gebruik de Facebookbanner van #ProtectionNow

 

Hier vind je alle info.
Hier kun je het actiemateriaal downloaden.

Speel ons vluchtelingenbordspel bij jou op school

Vandaag lanceren we ook samen met de Provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed FARO, het bordspel ‘This is not a game’. Dit is een bordspel met verhalen van vluchtelingen. Vanaf 20 juni kan je het hier aankopen voor 25 euro.

Wil je iets anders doen voor vluchtelingen?

Hier kan je je aanmelden als vrijwilliger.
En hier kan je een gift doen. Daarmee kan Vluchtelingenwerk nog meer vluchtelingen helpen. 

Cijfers 2016 UNHCR bekend: Record aantal mensen op de vlucht

Volgens Global Trends, het jaarlijkse statistische rapport van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, heeft het aantal mensen op de vlucht wereldwijd een recordhoogte bereikt. Aan het einde van 2016 registreerde UNHCR 65,6 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. Dit is bijna 300 000 meer mensen dan vorig jaar. De cijfers laten zien dat een recordaantal mensen bescherming nodig heeft.

‘In totaal veroorzaken oorlogen en vervolging een enorme menselijk kost: 65,6 miljoen mensen die verdreven zijn van huis en haard,' zegt de Hoog Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN, Filippo Grandi. 'Dat is 1 op elke 113 mensen op aarde die vandaag op de vlucht of ontheemd is, en het is meer dan het totaal aantal inwoners van het Verenigd Koninkrijk.’

‘Dit zijn onaanvaardbare getallen die meer dan ooit de noodzaak uitschreeuwen van solidariteit en gezamenlijk handelen om deze crisissen te voorkomen en op te lossen. Intussen moeten we er samen voor zorgen dat vluchtelingen, ontheemden en asielzoekers degelijke bescherming en zorg krijgen. We moeten het beter doen voor deze mensen. Wat we nodig hebben in deze wereld vol conflicten, is vastberadenheid en moed, niet angst.’

Klik hier om het volledig rapport van UNHCR te lezen.

EU spreidingsplan: Europese Commissie krabbelt terug, België ook

Eind september 2015 besliste de Raad van de Europese Unie om op twee jaar tijd 
160 000 asielzoekers uit Griekenland en Italië te spreiden over de andere lidstaten. De bedoeling van dit spreidingsplan, of EU relocatie, was om de twee landen te ontlasten. Zij werden toen geconfronteerd met een zeer hoge instroom van mensen op de vlucht.

Twee jaar later komt de deadline voor het spreidingsplan dichter en dichter. In september 2017 moeten alle asielzoekers uit Griekenland en Italië die in aanmerking komen herplaatst zijn naar de andere lidstaten Het ziet er naar uit dat de vooropgestelde quota niet gehaald zullen worden. Sterker nog, uit het meeste recente verslag van de Europese Commissie blijkt dat de Commissie de quota drastisch heeft verlaagd. Ook België gaat daarin mee. Ondertussen zitten heel wat mensen op de vlucht vast in Griekenland en Italië, onder slechte omstandigheden.  

EU spreidingsplan: stand van zaken

In april publiceerden we dat op 22 maart 2017 slechts 9% van dit aantal was vertrokken uit Griekenland en Italië naar andere landen. Hoe ver staan we intussen? Volgens de meest recente cijfers van de Europese Commissie zijn er op 14 juni 2017 in totaal slechts 21 217 mensen uit Griekenland en Italië naar andere landen vertrokken, of slechts 13% van het oorspronkelijk streefcijfer van 160 000. De Europese Commissie vraagt dan ook terecht meer inspanningen van de lidstaten om de deadline van september te halen.

Maar wat omvat die deadline in september nu eigenlijk nog? Het is intussen duidelijk geworden dat we al lang niet meer spreken van 160 000 mensen. Maar hoeveel dan wel? En hoeveel mensen dient België nu nog te herplaatsen vanuit Griekenland en Italië? Het is een heus puzzelwerk geworden.

Quota relocatie drastisch verlaagd

Omdat verschillende landen niet zoveel mensen wilden opnemen of niet meer wilden meedoen werd het quota drastisch verlaagd: van 160 000 naar 98 255. Van die 98 255 mensen zijn er op 14 juni 2017 21 217 herplaatst, en moeten er dus nog 77 044 mensen herplaatst worden volgens de Europese Commissie. Haalbaar dus.

Het uiteindelijke streefcijfer voor september 2017

Maar wat blijkt als we het laatste verslag over het Europese spreidingsplan van 14 juni 2017 beter bestuderen? De Europese Commissie verwacht niet eens dat de lidstaten 77 044 mensen overbrengen vanuit Griekenland en Italië. Zij zegt in haar verslag: ‘Given current numbers in Greece and Italy, relocation of all those anticipated to be eligible is possible and feasible by September 2017’. Dat houdt in dat enkel zij met een erkenningsgraad van meer dan 75% herplaatst mogen worden (in de praktijk voornamelijk Syriërs en Eritreeërs).

De Europese Commissie zegt dus eigenlijk dat enkel mensen die “in aanmerking komen” nog moeten herplaatst worden tegen september 2017. Hoeveel zijn dat er dan nog? Volgens het verslag gaat het in Griekenland nog om ongeveer 11 000 mensen. Voor Italië is het cijfer niet duidelijk, de Europese Commissie roept Italië op om werk te maken van de snelle identificatie en registratie van zij die in aanmerking komen voor relocatie. Volgens het verslag van de Europese Commissie zouden er in Italië al zeker ongeveer 4904mensen  in aanmerking komen. Saldo: 15 904. Slechts 15 904 mensen moeten volgens de Europese Commissie tegen september 2017 zeker nog worden overgebracht vanuit Griekenland en Italië naar de andere lidstaten. Een zéér laag cijfer dus, maar zelfs dat blijkt voor veel lidstaten te veel.
Het uiteindelijke streefcijfer voor september 2017 is dus 37 121.

Waarom is dit onaanvaardbaar?

Het is onaanvaardbaar dat enkel zij die ‘in aanmerking komen’  worden herplaatst onder dit zogenaamde spreidingsplan. Er zijn voldoende mensen in Griekenland en Italië met kwetsbare profielen Afghanen en Irakezen bijvoorbeeld. In België hebben zij respectievelijk 62% kans en 46% om asiel te krijgen. Ze krijgen maar geen toegang tot de asielprocedure. De oorspronkelijke doelstelling van het plan was om Italië en Griekenland te ontlasten, en daarin is het tot nu toe totaal niet in geslaagd.

Dit terwijl duizenden mensen vastzitten in Griekenland en Italië, en daar geen degelijke asielprocedure krijgen opgestart. En moeten overleven in slechte omstandigheden. Iedereen heeft, volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het recht om asiel aan te vragen. Als dat niet kan in Italië en Griekenland omdat er te veel mensen zijn en deze landen de werkdruk niet aankunnen, dan moet het ergens anders. Ook in België.