Nieuws

Wat zeggen de partijen?

Het is bijna zover, op 26 mei trekken we naar de stembus voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Al enkele maanden roepen we op om te stemmen voor een echt asielbeleid dat mensen op de eerste plaats zet. De mensenrechten staan dan ook centraal in onze aanbevelingen aan politici en beleidsmakers. Maar wat zeggen de partijen zelf?

Op zaterdag 11 mei werd al heel wat duidelijkheid gegeven tijdens het grote asieldebat dat we organiseerden in de KVS. De onderwerpen liepen uiteen en de meest relevante thema’s passeerden de revue. Kleinschalige of collectieve opvang? Een menselijk terugkeerbeleid? Opvang in eigen regio? Hier kan je het verslag lezen.

Een onvermoeibare beleidsmedewerker van Vluchtelingenwerk Vlaanderen stroopte intussen de websites van de Vlaamse partijen af, doorpluisde hun partijprogramma’s en vatte die samen in een overzichtelijke tabel, om ze af te toetsen aan onze vijf belangrijkste stellingen. Het resultaat van dit huzarenstukje kan je hier terugvinden.

Als antwoord op de vraag naar pushbacks die in sommige debatten en media steeds meer naar boven kwam, schreef onze directeur, Charlotte Vandycke een opiniestuk, dat gepubliceerd werd op VRTNWS. Kiesstrijd of niet: gemarchandeer met mensenrechten kan niet. En al zeker niet wanneer de vraag al duidelijk is beantwoord, dat pushbacks in strijd zijn met het recht, en onze fundamentele basisnormen. 

Trek deze zondag geïnformeerd met ons naar de stembus, en kies voor een asielbeleid dat mensen voorop zet.

Road of Change: De documentaire

Heb je twaalf minuten tijd voor iets dat je visie op asiel en migratie zal verruimen? Bekijk dan deze pakkende documentaire hieronder over onze Road of Change. 15 jongeren gingen in de krokusvakantie 2019 op roadtrip langs de grenzen van Europa. Tijdens die roadtrip maakten de deelnemers kennis met mensen op de vlucht, changemakers en politici.

Dank aan Elise Huybrechts en Eva De Vos, onze documentairemakers. Het werd een knappe samenwerking met partners uit het middenveld Uit De Marge en StreetwiZe • Mobile School, steun van Tentoo Payroll ServicesAshoka Belgium en Evens Foundation, een inspirerende samenwerking met SMAK Gent en een schitterend team deelnemers konden we samen een onvergetelijk traject afleggen.

De jongeren vertellen hun verhaal nu over heel Vlaanderen. Vranckx & de Nomaden bracht beelden en verhalen van onze reis en we verzamelen middelen om dit traject een toekomstperspectief te geven.

Steunen kan je hier

Booklets met goede praktijken op vlak van wonen, werk en onderwijs

Ben je benieuwd naar onze nieuwe publicaties met 'goede praktijken' op het vlak van wonen, werken en onderwijs? Wil je leren van organisaties en beleidsmakers die 'out of the box' denken en handelen om sociale grondrechten te realiseren? 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen maakte drie booklets samen met ORBIT vzw als inspiratie voor praktijkwerkers, lokale overheden en overheidsactoren. Je kan ze hieronder gratis downloaden.