Nieuws

Wil jij onze donateur worden?

Heb je een telefoontje ontvangen van ons? Dat kan. Op donderdag 14 mei is Vluchtelingenwerk Vlaanderen een nieuwe actie gestart. Daarbij bellen wij mensen op om hen te informeren over de situatie in Griekenland en onze oproep aan de regering om minderjarige vluchtelingen op te vangen.

We vragen hen ook donateur te worden om onze werking verder te helpen. Het telefoonnummer dat we hiervoor gebruiken is +32 289 75 483.

Heb je vragen hierover dan kan je ons bereiken via giften@vluchtelingenwerk.be

Tijd dat ook België niet-begeleide kinderen uit Griekenland opvangt

Deze namiddag (woensdag 6 mei) keurde het parlement een resolutie goed die België oproept om een billijk aantal niet-begeleide minderjarige vluchtelingen uit Griekenland op te vangen. Dit zijn gevluchte kinderen en jongeren zonder ouders. Mensenrechten-, armoede- en vluchtelingenorganisaties die de krachten bundelen in het platform #ikbensolidair, reageren tevreden en zien dit als een belangrijke eerste stap. In Griekenland zitten veel meer kwetsbare mensen in uitzichtloze situaties, ook zij wachten op Europese solidariteit.

Verschillende Europese lidstaten geven al het goede voorbeeld door deze kwetsbare jongeren en kinderen een veilige thuis te bieden,’ zeggen de organisaties. ‘België heeft vooralsnog geen engagement opgenomen. Het parlement geeft de regering hiermee een duidelijk mandaat om dat wel te doen. We hopen dat er nu snel duidelijkheid komt, en dat België een engagement aangaat dat een wezenlijk verschil maakt.’

Beloftes

Midden maart kondigde de Europese Commissie aan dat ze 1600 niet-begeleide minderjarigen van de Griekse eilanden zou overbrengen. Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Ierland, Finland, Portugal en Kroatië gaven al aan dat ze een deel van hen zullen opvangen. Duitsland en Luxemburg voerden deze belofte ook al uit. Jammer genoeg blijft het nog wachten op engagement van de andere Europese landen en van België.

Op 22 maart verbleven er op de Griekse eilanden ongeveer 37 000 mensen in kampen die slechts een totale capaciteit hebben voor 6095 personen. Deze cijfers spreken voor zich.

De levensomstandigheden zijn onmenselijk. Mensen moeten er uren aanschuiven voor voedsel en leven in schamele tenten of containers zonder verwarming. Afstand houden en je handen wassen, is onmogelijk in de overvolle kampen met onvoldoende water en zeep.

Dringende actie is nodig

Er is een schrijnend tekort aan medisch- en zorgpersoneel. Er moeten structurele oplossingen gevonden worden zodat de bewoners van deze kampen niet meer in onmenselijke omstandigheden moeten leven en zich kunnen beschermen tegen COVID-19. Ze moeten overgebracht worden naar gepaste accommodatie in andere EU-landen. Een belangrijke eerste stap is de niet-begeleide minderjarigen overbrengen en ze een veilige thuis bezorgen.

Wie zijn #ikbensolidair

 • 11.11.11
 • ACV
 • Amnesty International Vlaanderen
 • Liga voor Mensenrechten
 • Dokters van de Wereld
 • Gastvrij Netwerk vzw
 • Netwerk Tegen Armoede
 • ORBIT vzw
 • Platform Kinderen op de Vlucht
 • Samenlevingsopbouw
 • Vluchtelingenwerk Vlaanderen
 • Vzw Limburgs Platform voor Vluchtelingen
 • Caritas International België
 • beweging.net
 • JRS Belgium

Je vindt de lijst op www.vluchtelingenwerk.be/ikbensolidair

Een virus kent geen grenzen. Solidariteit gelukkig ook niet

Het coronavirus dreigt voor miljoenen mensen wereldwijd, en in het bijzonder in het Zuiden, de fatale klap te worden in een opeenstapeling van crises. We kunnen dit niet laten gebeuren. Bijna 200 Belgische organisaties en initiatieven dringen aan op duurzame oplossingen gebaseerd op solidariteit en schreven een gemeenschappelijk statement.

De impact van het virus legt de bestaande ongelijkheid pijnlijk bloot. Onvoldoende of ontoegankelijke medische zorg, ontbrekende sociale bescherming en gemeenschappen verscheurd door conflict. Naargelang waar ze wonen en hun economische situatie, vechten mensen met ongelijke wapens tegen de grootste gezondheidscrisis van de recente geschiedenis.

In je kot blijven en geregeld je handen wassen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. 3 miljard mensen hebben geen toegang tot schoon water of gezondheidszorg. Miljoenen leven in overvolle sloppenwijken waar social distancing onmogelijk is. In vluchtelingenkampen delen honderden mensen één kraan. Scholen sluiten, vrouwen en kinderen zijn slachtoffer van toenemend intrafamiliaal geweld. Veel regimes maken gebruik van de huidige situatie om vrijheden aan te tasten, en onevenredig geweld te gebruiken maar ook om minderheden en iedereen die zich verzet tegen hun beleid aan te vallen.

In de strijd tegen dit virus zijn we maar zo sterk als de zwakste schakel

Wat doe je als je ziek wordt in Mali, dat slechts drie beademingsmachines per één miljoen inwoners heeft? Miljoenen verliezen op dit moment hun baan, zeker ook in de informele sector, zonder vangnet om op terug te vallen. De voedselproductieketens zijn verstoord. Honderden miljoenen kwetsbare mensen dreigen in armoede en honger te belanden. Vrouwen - die minder toegang hebben tot formeel werk en sociale bescherming en die een groot deel van de zorg voor zieken op zich nemen - worden sterker getroffen door deze crisis.

We kunnen dit soort globale crises enkel succesvol aan met wereldwijde samenwerking en solidariteit met de meest kwetsbaren. In de strijd tegen dit virus zijn we maar zo sterk als de zwakste schakel. Wereldwijd zetten sterke mensen en straffe organisaties zich in om iedereen te beschermen. Om structureel waardige leef- en werkomstandigheden te garanderen vandaag en morgen. Zij verdienen onze steun.

Klik hier voor meer informatie