Vrijwilligersgroepen

Wil je als vrijwilligersgroep voor asielzoekers en vluchtelingen een plaatsje op onze website?
Mail naar rosalie@vluchtelingenwerk.be.

Antwerpen

Argos vzw

Argos vzw is een onafhankelijke vereniging in Willebroek die zich inzet voor vluchtelingen, en dit ongeacht hun ras, taal, religie, politieke overtuiging of land van herkomst. De vzw bestaat uit...

Booms Welkom

Booms Welkom vzw biedt onderdak aan verenigingen, bezig met diversiteit, armoedebestrijding, duurzaamheid en solidariteit.

 

Het is een plek vol van diversiteit waar iedereen zich...

deN babbelhoek Herentals

praatgroep Nederlands voor anderstaligen.

Elke dinsdagnamiddag - het hele jaar door - zitten we rond de tafel om te babbelen over dagdagelijkse dingen. Er zijn zowel Belgische mensen als...

Eva Centrum

EVA-vluchtelingenwerk is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor vluchtelingen en mensen zonder papieren. We bieden begeleiding en ondersteuning en organiseren tal van activiteiten om...

Filet Divers

Iedereen heeft, ongeacht zijn of haar verblijfsstatuut, het recht op een menswaardig leven. Het kan niet dat in België, één van de meest welvarendste landen, basisrechten geschonden worden. Toch...

Gastvrij Boechout

'Integratie is zoveel makkelijker als je welkom bent'. Boechout is een rijke gemeente. Op een bevolking van 12.500 inwoners worden slechts enkele tientallen vluchtelingen opgevangen. Gastvrij...

Gastvrij Wuustwezel

GASTVRIJ WUUSTWEZEL is een vrijwilligersgroep, een onthaalgroep voor mensen die uit een ander land in Wuustwezel komen wonen en een steuntje in de rug kunnen gebruiken om hun toekomst perpectief...

Malubimpa Malle

Malubimpa Malle is een zelfstandige vereniging voor de Allochtone Bewoners van Malle en omgeving en Welzijnsschakel ter Ondersteuning van Migranten en Vluchtelingen in Oost & West Malle en...

Mensen In Nood Geel

Wij zijn een groep van 13 vrijwilligers die zich in alle anonimiteit en discretie inzetten voor de kansarmen van Geel, ongeacht de voorgeschiedenis, de nationaliteit en de geloofsovertuiging van...

Mondiale Werken Regio Lier

In december 2015 startte een groep Lierenaars een nieuwe vluchtelingenwerking. Aangegrepen door de berichtgeving over de gevaren en problemen die vluchtelingen moeten overwinnen, wilden ze zelf...

Schakel Kontich

De organisatie 'Schakel' bestaat al heel wat jaren in Kontich. Schakel bestaat uit een groep vrijwilligers die een contactpunt willen zijn voor mensen in nood, kansarmen, vluchtelingen, mensen die...

Vlucka vzw

Een vereniging van vrijwilligers in het opvangcentrum voor asielzoekers in de gemeente Kapellen.

Doelstelling van de vereniging

  • Ondersteuning van de opvang van asielzoekers in...

Werkgroep Integratie Vluchtelingen

W.I.V. werd opgericht in 1991 door een dokter van het volk en een zuster. (zie ook Argos) De vzw werd onmiddellijk door de stad gefinancierd. Wat de vrijwilligersondersteuning betreft zit W.I.V....

Limburg

Gastama

Gastama is een vereniging van vrijwilligers met als doel vluchtelingen in Tongeren te helpen.
Onze vrijwillgers hebben een groot hart voor deze mensen: ze zorgen voor extra taallessen,...

Gastvrij Diepenbeek

'Gastvrij Diepenbeek' is een groep mensen uit Diepenbeek die vluchtelingen willen helpen. Wij willen dat vluchtelingen zich vlug thuisvoelen in onze gemeente. Vaak zitten vluchtelingen met veel...

Gastvrij Hasselt

Gastvrij Hasselt werd in 1992 opgestart vanuit de campagne "Vluchten kan niet meer" (Welzijnszorg). Drie jaar later vormden wij ons om tot een VZW. In 1996 stelde de stedelijke overheid ons een...

Gastvrij Sint-Truiden & Masala

Het onthaalhuis van Gastvrij Sint-Tuiden wordt MASALA genoemd. Masala is de naam van een kruidenmengeling. Het verwijst naar de aanwezigheid van de verschillende cul-uren die onze samenleving...

KMS Limburg

Missie, waarden, visie en doelstellingen
Kerkwerk Multicultureel Samenleven
(KMS) is een open solidariteitsbeweging voor kerk en samenleving, die in een geest van gelijkwaardigheid en in...

Limburgs Platform voor Vluchtelingen/Limburg Gastvrij

 

Vzw Limburgs Platform voor Vluchtelingen is een netwerk van vrijwilligers, comité’s, organisaties en personen die in Limburg met en voor vluchtelingen werken.

Wat is de missie van het...

Protestantse Kerk Hasselt

Veel vluchtelingen uit verschillende landen en continenten zijn lid van de Protestantse Kerk in Hasselt.

Oost-Vlaanderen

Hand-in-Hand Gent

Hand-in-Hand Gent is een veelkleurige, pluralistische groep: sterk gemotiveerde mensen (oude en nieuwe Belgen) en vluchtelingen (met en zonder papieren) samen. De groep bestaat uitsluitend uit...

Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas

VL.O.S is een ongebonden vzw die vluchtelingen en migrerende mensen in nood ondersteunt in hun zoektocht naar opvang, materiële hulp en juridisch-administratieve begeleiding. Verder organiseren de...

Vluchtelingenplatform regio Dender

Elke persoon heeft recht op een leven in vrede, vrijheid, veiligheid en menswaardigheid. Vanuit deze fundamentele visie stelt het Vluchtelingenplatform regio Dender zich als doel asielzoekers en ...

Werkgroep Vluchtelingen Gent

De Werkgroep Vluchtelingen Gent vzw is een pluralistische groep vrijwilligers, die zich inzetten voor vluchtelingen in de brede zin van het woord. Mensen die vluchten uit oorlog en miserie, op...

Werkgroep Vluchtelingen Wetteren

De werkgroep ontstond in 1980 als feitelijke vereniging en is sinds 2008 een vzw.

Elke persoon heeft recht op een leven in vrede, vrijheid, veiligheid en menswaardigheid. De vereniging...

Vlaams-Brabant

AZIZ Zemst

De vzw Asielzoekers Integratie Zemst (AZIZ) is actief sinds 2001. De vereniging profileert zich als een vluchtelingenorganisatie en zet zich af tegen racisme en vreemdelingenhaat.

...

Bezorgd Om Mensen

De vzw Bezorgd Om Mensen, afgekort B.O.M., bestaat uit twee werkgroepen of afdelingen:

  • De werkgroep voor kansarmen
  • De werkgroep RUIMTE, speelpleinwerking voor jongeren van 3...

Gastvrij Wijgmaal

Gastvrij Wijgmaal startte in 2015 en brengt mensen samen uit Wijgmaal en omgeving die zich op één of andere manier willen inzetten voor de vluchtelingen in Leuven.

Onthaalgroep Vluchtelingen Grimbergen

Vrijwilligers die zich inzetten om aan de vluchtelingen, die in Grimbergen verblijven, hulp te bieden bij hun voornaamste moeilijkheden en noden.

Elke vrijwilliger doet dit volgens eigen...

SIAL Lubbeek

SIAL is een informeel netwerk, in 1999 gestart door inwoners van Lubbeek. Ook niet Lubbekenaren zijn actief binnen de groep. De werking functioneert op basis van vrijwilligheid en consensus.

...

Werkgroep Merchtem Multicultureel

Merchtem multicultureel onthaalt nieuwkomers in de gemeente en helpt hen op weg naar integratie. Iedere nieuwkomer van buitenlandse origine die zich tijdelijk of definitief komt vestigen moet de...

West-Vlaanderen

Askovi

A allochtonen / autochtonen
S solidariteit
K kennismaking
O ontmoeting
V vriendschap / vorming
I Izegem

Onze groep is gegroeid doorheen de steun aan mensen zonder...

Elim steunpunt vluchtelingen

 

De vzw Elim, Steunpunt Vluchtelingen regio Roeselare is een vereniging die zich belangeloos inzet voor vluchtelingen, asielzoekers, mensen met en zonder papieren,  ongeacht hun ras, taal,...

Solidariteit Onthaalhuis Christus Koning

Het eerste onthaalhuis in de Zwaluwenstraat 26 in Brugge begon in 1980 zijn werking met de opvang van Vietnamese bootvluchtelingen. In 1994 kocht de parochie Christus Koning een nieuw huis aan in...

Europa

Refutales

RefuTales verspreidt nieuwe inzichten rond de vluchtelingenthematiek via getuigenissen van vluchtelingen. We focussen niet zozeer op hetgeen waarvoor ze gevlucht zijn (of de tocht hiernaartoe),...