Nieuws

Vrijwillige voogden trekken aan de alarmbel: gebrekkige ondersteuning heeft zware gevolgen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

België telt ongeveer 450 vrijwillige voogden voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Uit een rapport van Vluchtelingenwerk Vlaanderen waarbij 70 voogden, jongeren en andere betrokkenen werden bevraagd, blijkt dat de voogden en jongeren meer nood hebben aan ondersteuning en een kwaliteitsvolle omkadering. De gebrekkige ondersteuning nu blijkt zware gevolgen te hebben.

'Er zijn heel wat goede initiatieven maar ze opereren naast elkaar,' zegt Charlotte Vandycke, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 'Daarnaast zijn de bevoegdheden verdeeld over de Vlaamse en Federale regering wat voor chaos zorgt. Er zijn ook te weinig aangepaste opvangplaatsen en de jongeren moeten te vaak verhuizen, van school veranderen en opnieuw beginnen. Gespecialiseerde hulp is schaars voor deze getraumatiseerde jongeren waardoor sommigen zelfmoordpogingen ondernemen. Sommige jongeren verdwijnen zelfs compleet van de radar.'

'Gespecialiseerde hulp is schaars voor deze getraumatiseerde jongeren waardoor sommigen zelfmoordpogingen ondernemen' 

Heel wat kinderen en jongeren raken in hun thuisland of onderweg hun ouders of andere familie kwijt. Zij komen hier alleen aan en moeten onmiddellijk gesignaleerd worden aan de Dienst Voogdij. Deze dienst neemt hun vingerafdrukken af en voert een leeftijdstest uit. Daarna zorgt Fedasil, de federale overheidsdienst voor de opvang van asielzoekers, voor opvang. Ten slotte krijgen de jongeren een voogd.

In de praktijk verdwijnen een onbekend aantal jongeren en krijgt slechts 1 op drie van de jongeren een voogd. Nochtans is een voogd van levensbelang voor deze kinderen en jongeren: 'Een voogd helpt de jongeren bij het vinden van onderdak, een school, psychische en medische hulp, hobby’s, … Echter door het gebrek aan ondersteuning en kwaliteitsvolle opvang verloopt die begeleiding veel moeizamer dan zou moeten,' zegt Charlotte Vandycke.

Vluchtelingenwerk vraagt dat de verschillende diensten en voogden beter samenwerken, dat er voldoende kwaliteitsvolle, aangepaste opvang wordt voorzien en dat vrijwillige voogden beter ondersteund en omkaderd worden.

Klik hier voor het volledige rapport

 

Het rapport werd geschreven met de financiële steun van het programma Rechten, gelijkheid en burgerschap van de Europese Unie (2014-2020). Vluchtelingenwerk Vlaanderen ondersteunt dankzij het project 'Guardianship Advanced INstruments for child protection in Europe (G.A.IN.)' vrijwillige voogden en niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

 

Cadeautip voor Sinterklaas!

Lappelien

lappelien

Het is 6 december en berenkoud. Sinterklaas en Piet brengen cadeautjes rond. Wat zullen ze het meisje Lenthe geven? Lenthe is heel verdrietig. Ze is met haar familie het land uit gevlucht. Onderweg is ze haar papa en broer Rachid kwijtgeraakt. De Sint heeft een goed idee. Hij geeft Lenthe een lieve lappenpop, Lappelien. Dankzij Lappelien kan Lenthe zich thuis voelen in haar nieuw land.

Dit ontroerende verhaal met prachtige illustraties van Bavo Maes brengt je helemaal in een winterse sfeer. Het is dan ook het prefecte verhaal om in deze periode voor te lezen aan kinderen vanaf 4 jaar of voor jonge lezertjes vanaf 7 jaar.

Auteur Myriam Roelandt schenkt de opbrengst van het boek integraal aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen!

 
 
 

We trekken naar de Raad van State tegen het besluit om gezinnen met kinderen op te sluiten

Vandaag trekken we met een coalitie van vijftien middenveldorganisaties naar de Raad van State tegen het opsluiten van gezinnen met kinderen zonder wettig verblijf. We vragen de schorsing en opheffing van het Koninklijk Besluit dat de modaliteiten van opsluiting van die gezinnen regelt.

Op 11 augustus trad het Koninklijk Besluit in werking dat de modaliteiten van opsluiting van gezinnen met kinderen zonder wettig verblijf in België regelt. Hiermee gaat België tien jaar terug in de tijd. Ondanks verschillende veroordelingen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en ettelijke kritieken van internationale mensenrechtenorganen in het verleden, begint België dus nu opnieuw met het opsluiten van kinderen om louter administratieve redenen.

Op 14 augustus werd het eerste gezin zonder wettelijk verblijf opgesloten in het gesloten centrum 127bis van Steenokkerzeel. Op basis van het recent Koninklijk besluit werden dus vier kleine kinderen achter de tralies geplaatst.

Het opsluiten van kinderen gaat in tegen het belang van het kind, zoals beschermd door de Belgische Grondwet en het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Het opsluiten van gezinnen is daarnaast ook in schending met het recht op familieleven en het recht op vrijheid verankerd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook op menselijk vlak is dit een uitermate verwerpelijke praktijk. Een overheid die bereid is om kinderen op te sluiten louter om administratieve redenen, vaart een koers die wij niet kunnen accepteren.

Het verzoek voor de Raad van State vraagt de opschorting en opheffing van dit Koninklijk Besluit dat het mogelijk maakt om deze kwetsbare groep – kinderen zonder wettig verblijf – op te sluiten. De vijftien betrokken organisaties hopen dat de Raad van State aan deze onhoudbare situatie een einde zal stellen. Een schommel, een glijbaan en geluidbescherming maken de situatie niet beter. Een kind sluit je niet op. Punt.

 

De organisaties die het verzoek indienen bij de Raad van State zijn:
Association des psychologues praticiens d’orientation psychanalytique, Association pour les droit des étrangers, Association professionnelle des psychiatres infanto-juvéniles francophones, Bureau d’accueil et de défense des jeunes, Coordination des organisations non-gouvernementales pour les droits de l’enfant, Coordination et initiatives pour et avec les réfugiés et étrangers, Défense des Enfants-International, Jesuit Refugee Service-Belgium, Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, Liga voor mensenrechten, Ligue des droits de l’Homme, NANSEN (the Belgian Refugee Council), Service droit des jeunes-Namur, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Wahim belgo-luxembourgeoise