Webinarreeks: psychosociaal welbevinden van ex- OKAN’ers in vervolgonderwijs

01/02/2021 tot 22/02/2021
gratis evenement

In februari organiseert Vluchtelingenwerk Vlaanderen de webinarreeks ‘Feel Fine February’. Hiermee willen we de aandacht vestigen op het belang van psychosociaal welbevinden van jonge anderstalige nieuwkomers in het reguliere onderwijs na OKAN.

De meeste jonge nieuwkomers starten in het OKAN-onderwijs, onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. Daar is er extra aandacht is voor emotionele ondersteuning en voor taalverwerving. Wanneer ze nadien in het reguliere onderwijs terechtkomen is er vaak minder ruimte voor zorg op maat.

De complexe problematieken die gepaard gaan met een vluchtverleden in combinatie met taalachterstand maakt dat bijzondere aandacht vereist blijft voor het psychisch welbevinden anderstalige nieuwkomers op school, ook na OKAN.

In een driedelige webinar (op 1, 8 en 22 februari) schetsen we de uitdagingen die deze situatie met zich meebrengt, geven we structurele aanbevelingen voor de onderwijsinstellingen alsook enkele concrete tips en tricks voor in de klas en voor ondersteuningstrajecten.

De gedetailleerde programmatie van de verschillende sprekers maken we binnenkort bekend.

Schrijf je hier in

Praktisch

Voor wie? 

Voor iedereen die werkzaam is binnen het onderwijs en/of zich betrokken voelt bij een betere ondersteuning van anderstalige nieuwkomers in het regulier onderwijs na OKAN. Zowel leerkrachten, directie en vervolgcoaches als ondersteunende krachten zoals leerlingenbegeleiding en psychosociaal zorgverleners willen wij van harte uitnodigen om deel te nemen aan deze uitwisselingen.

Inhoud webinars

De eerste webinar vindt plaats op 1 februari om 19u30 en schetst uitdagingen en knelpunten voor scholen, leerkrachten en begeleiders in de begeleiding van jonge anderstalige nieuwkomers die doorstromen naar het regulier onderwijs. In deze webinar laten we hen aan het woord die het dichtst bij deze problematiek staan, de jongeren zelf. Zij schetsen welke moeilijkheden ze hebben ondervonden in de overgang naar het regulier onderwijs. Als ervaringsdeskundigen formuleren ze adviezen en bevindingen gebaseerd op hun eigen ervaringen. Vervolgens laten we een leraar aan het woord over de hindernissen die langs zijn kant de weg bemoeilijken.

De tweede webinar vindt plaats op 8 februari om 19u30 en formuleert aanbevelingen voor de organisatie van het onderwijs. Hoe kan je de school, de lessen en de begeleiding zo organiseren dat er structureel meer aandacht kan besteed worden aan het psychisch welbevinden van ex-OKAN-leerlingen? Enkele sprekers getuigen vanuit eigen good practices hoe men een school en het leertraject zo kan organiseren dat de overgang tussen OKAN en het regulier onderwijs minder stroef verloopt en hoe geanticipeerd kan worden op de problemen die zich vandaag in de praktijk stellen.

De derde webinar vindt plaats op 22 februari om 19u30 en brengt verschillende experten bij elkaar die concrete handvaten voor in de praktijk voorstellen. Welke tips en tricks in het lesgebeuren en in de individuele begeleiding van de jongere kunnen het welbevinden van anderstalige nieuwkomers in het onderwijs vergoten? In deze webinar pitchen verschillende sprekers kort methodieken die begeleiders en leerkrachten helpen omgaan met anderstalige nieuwkomers in schoolcontext.

Onderwijs

Vluchtelingenwerk ijvert voor gelijke onderwijskansen, stimuleert het onthaalonderwijs en inspireert scholen. Lees er meer over op onze onderwijspagina!