Webinarreeks: psychosociaal welbevinden van ex- OKAN’ers in vervolgonderwijs

01/02/2021 tot 22/02/2021
gratis evenement

In februari organiseert Vluchtelingenwerk Vlaanderen de webinarreeks ‘Feel Fine February’. Hiermee willen we de aandacht vestigen op het belang van psychosociaal welbevinden van jonge anderstalige nieuwkomers in het reguliere onderwijs na OKAN.

De meeste jonge nieuwkomers starten in het OKAN-onderwijs, onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. Daar is er extra aandacht is voor emotionele ondersteuning en voor taalverwerving. Wanneer ze nadien in het reguliere onderwijs terechtkomen is er vaak minder ruimte voor zorg op maat.

De complexe problematieken die gepaard gaan met een vluchtverleden in combinatie met taalachterstand maakt dat bijzondere aandacht vereist blijft voor het psychisch welbevinden anderstalige nieuwkomers op school, ook na OKAN.

In een driedelige webinar (op 1, 8 en 22 februari) schetsen we de uitdagingen die deze situatie met zich meebrengt, geven we structurele aanbevelingen voor de onderwijsinstellingen alsook enkele concrete tips en tricks voor in de klas en voor ondersteuningstrajecten.

Klik hier voor het volledige programma

Schrijf je hier in

Praktisch

Voor wie? 

Voor iedereen die werkzaam is binnen het onderwijs en/of zich betrokken voelt bij een betere ondersteuning van anderstalige nieuwkomers in het regulier onderwijs na OKAN. Zowel leerkrachten, directie en vervolgcoaches als ondersteunende krachten zoals leerlingenbegeleiding en psychosociaal zorgverleners willen wij van harte uitnodigen om deel te nemen aan deze uitwisselingen.

Onderwijs

Vluchtelingenwerk ijvert voor gelijke onderwijskansen, stimuleert het onthaalonderwijs en inspireert scholen. Lees er meer over op onze onderwijspagina!