Wat zijn de standpunten van de partijen?

Het is bijna zover, op 26 mei trekken we naar de stembus voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Vind jij het ook belangrijk dat daarbij mensen op de eerste plaats komen? Wij ook. Want dat gebeurt in het huidige asielbeleid jammer genoeg steeds minder.

We vergeleken de partijprogramma's en vatten ze hier overzichtelijk samen onder de vijf stellingen die we naar voren schuiven. Lees hieronder welke oplossingen de partijen bieden voor de problemen die we aankaarten en trek geïnformeerd met ons naar de stembus. Voor een asielbeleid dat mensen voorop zet.

Mensen sterven aan onze grenzen

Vandaag hebben mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging zo goed als geen veilige en legale manier om naar Europa en België te komen. In hun land blijven of in de buurlanden is vaak geen optie omdat het er te gevaarlijk is en de toestand uitzichtloos. Daarom wagen ze hun leven in gammele bootjes op zee of langs andere gevaarlijke vluchtroutes over land. Daarbij laten te veel mensen het leven aan onze grenzen.

Wat zeggen de partijen?

In Europa overleven mensen in vluchtelingenkampen

Foto: Tim Dirven

In sommige EU-landen aan de grens zoals Griekenland en Italië, overleven mensen op de vlucht in vluchtelingenkampen en parken. Ze moeten dat doen onder de slechtste omstandigheden met weinig hygiëne, privacy, sociale diensten en amper toegang tot de asielprocedure. Heel wat onder hen reizen dan door naar andere Europese landen. Begrijpelijk, toch? Maar onder de Dublin-regeling worden ze teruggestuurd naar bv. Griekenland en Italië.

Wat zeggen de partijen?

Bij ons leven mensen op de vlucht op straat

Foto: Tim Dirven

In ons land passeren mensen die hier geen asiel aanvragen. Ze worden ‘transitmigranten’ genoemd. Sommigen onder hen willen in de UK terecht komen, andere durven hier geen asiel aanvragen om verschillende redenen. Ons land heeft geen oplossing voor hen. Ze komen dus op straat terecht. Ook erkende vluchtelingen komen soms op straat terecht. Als ze erkend zijn moeten ze binnen de twee maanden de asielopvang verlaten. Sommigen vinden niet op tijd een huis. 

Wat zeggen de partijen?

Ons land zet heel weinig in op integratie

Foto: Abdulazez Dukhan

Vluchtelingen moeten vaak van nul beginnen en hier alles weer opbouwen. Een succesvol integratieproces dat focust op basisgrondrechten zoals wonen, werk en onderwijs, speelt daarbij een belangrijke rol. Dat proces begint best al van bij de start van hun asielprocedure.

Wat zeggen de partijen?

Ons land sluit kinderen op

Foto: Abdulazez Dukhan

Als mensen geen verblijfspapieren hebben, kunnen ze in ons land opgesloten worden. Ook gezinnen met kinderen. Nochtans toonde onderzoek al herhaaldelijk aan dat dit een ingrijpende en nefaste impact heeft op de gezondheid, de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. Wist je trouwens dat er in ons land ook asielzoekers tijdens hun procedure opgesloten worden?

Wat zeggen de partijen?