Wat doen solidaire gemeenten?

Verschillende steden en gemeenten, verspreid over heel Vlaanderen, sloten zich al aan bij de Solidaire Gemeenten. Deze gemeenten zetten binnen de gemeente in op een kwaliteitsvolle opvang, bescherming en begeleiding van mensen op de vlucht. 

Hieronder lichten we van elke gemeente één solidair initiatief uit ter illustratie. Wil je meer info over hoe de verschillende gemeenten op lokaal niveau hun verantwoordelijkheid nemen voor een meer humaan beleid voor mensen op de vlucht? Contacteer dan de contactpersoon van de desbetreffende gemeente!

Staat jouw gemeente er nog niet tussen? Download hier de brief om ook jouw eigen gemeente aan te sporen om naar buiten te treden als solidaire gemeente!

 

 • Brugge: De gemeente zet initiatieven op om vluchtelingen actief te betrekken in het verenigingsleven en bij vrijetijdsactiviteiten. Er zijn verschillende initiatieven:

  - Het buddyproject Compagnons rond vrije tijd
  - De toeleiding naar vrijwilligerswerk via het project ‘4you’  van Refu Interim
  - De toeleiding naar sportverenigingen via het project Vitaal

  Contactpersoon: Annick.Vandamme@brugge.be

 

 • Deinze: De stad Deinze beschikt over een Buddywerking. Als buddy help je psychische kwetsbare mensen bij het doorbreken van hun sociaal isolement. Samen met jou kunnen ze de stap zetten naar de buitenwereld, waar ze alleen dikwijls niet toe komen. Zo breng je twee werelden dichter bij elkaar.

  Contactpersoon: hilde.vanlanduyt@ocmwdeinze.be 

 

 • GenkStad Genk werkt samen met het Genks Comité voor Vluchtelingen. Het GCV biedt en zoekt ondersteuning op maat van vluchtelingen en asielzoekers. Deze ondersteuning gaat van informatie geven over de asielprocedure en het leven in België tot helpen zoeken naar huisvesting, een opleiding en werk. Wereldvluchtelingendag wordt o.a. ieder jaar georganiseerd in samenwerking met het GCV. Klik hier voor meer info. 

  Contactpersoon: nunzia.macaluso@genk.be 

 

 • Gent:  De zoektocht naar een kwaliteitsvolle betaalbare woning vormt een steeds grotere uitdaging in Gent, zeker voor de meest kwetsbaren, waaronder vluchtelingen. Vzw Thope, huurt en onderverhuurt woningen aan vluchtelingen tegen dezelfde prijs. Vzw Thope zorgt naast huisvesting ook voor de nodige omarming.


  Andere initiatieven van de Stad Gent kan je hier terugvinden. 

  Contactpersoon: Kristel.Danel@stad.gent  

 

 • Halle: Een doorgangswoning is een woning die het OCMW voor een korte periode verhuurt aan mensen die zich in een noodsituatie bevinden. Het verblijf in een doorgangswoning biedt een tijdelijke woonzekerheid. Tijdens deze periode kan je een duurzame oplossing voor de huisvestingssituatie zoeken. Hierdoor wordt vermeden dat mensen in een neerwaartse spiraal van bestaansonzekerheid terecht komen. Klik hier voor meer info.

  Contactpersoon: bart.haerens@halle.be

 

 • Hove: Een lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers voorziet in de materiële opvang van asielzoekers tijdens de periode van hun asielaanvraag. Deze asielzoekers krijgen geen financiële steun, maar er wordt hen hoofdzakelijk materiële hulp geboden, aangevuld met een beperkt leefgeld. Het OCMW voorziet in de opvang van tien alleenstaande mannen en één gezin. Klik hier voor meer info.

 

 • Leuven: De Nomade is een open huis voor anderstalige nieuwkomers (vluchtelingen) tussen 18 en 35 jaar. Zij  kunnen er terecht met al hun vragen over leven in Leuven zoals welzijn, opleiding, werk en vrije tijd; om te ontspannen of te studeren. De Nomade is ook locatie voor activeringstrajecten naar opleiding en tewerkstelling, ontmoetingsplek met buddy’s, setting voor laagdrempelige activiteiten en vernieuwende projecten, …. Vele organisaties bewonen het huis en vormen een sterk partnernetwerk om een krachtige (onthaal-) werking te creëren voor anderstalige nieuwkomers. De Nomade is een huis van verbinding: nieuwkomers, professionals, vrijwilligers, beleidsmakers en Leuvenaars zijn welkom. Klik hier voor meer info.

  Contactpersoon: Lien.Eerdekens@leuven.be 

 

 • LichterveldeElke vluchteling die asiel aanvraagt in België komt eerst terecht is een collectieve opvangstructuur. Na vier maanden moeten ze die verlaten en worden ze aan een LOI toegewezen. Het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) is een opvangcentrum, lokaal georganiseerd door het OCMW. Het OCMW van Lichtervelde beschikt over twee woningen waar respectievelijk vier alleenstaande mannen en een gezin van vier personen verblijven.  De asielzoekers hebben recht op materiële hulpverlening. Klik hier voor meer info.

  Contactpersoon: kris.vandenbussche@ocmwlichtervelde.be 

 

 • Merelbeke: Het OCMW van Merelbeke organiseert lokale opvanginitiatieven (LOI) voor verzoekers om internationale bescherming. LOI's zijn gemeubelde privéwoningen met de nodige voorzieningen, zodat de verzoeker zelf kan instaan voor de dagelijkse basisbehoeften. Het OCMW geeft ook sociale en medische begeleiding. Lees er hier meer over! 

  Contactpersoon: huguette.roosendans@merelbeke.be 

 

 • Puurs-Sint-Amands: Het lokaal opvanginitiatief van Puurs-Sint-Amands is een dienstverlening van het OCMW en vangt erkende vluchtelingen, subsidiair beschermde vluchtelingen en asielzoekers op.

  Welke bijstand biedt het LOI?

  • materiële ondersteuning
  • medische ondersteuning
  • juridische ondersteuning
  • maatschappelijke begeleiding bij integratie in de samenleving

   Meer info vind je hier.


  Contactpersoon: joos.wauters@scarlet.be 

 

 • Tessenderlo: Het LOI (Lokaal Opvang Initiatief) staat in voor de opvang van kandidaat vluchtelingen binnen de gemeente Tessenderlo. De vluchtelingen worden rechtstreeks volgens bepaalde regels toegewezen aan het opvanginitiatief van een stad of gemeente. Klik hier voor meer info.

  Contactpersoon: patricia.bas@tessenderlo.be 

 

 • Veurne: Het OCMW van Veurne organiseert een lokaal opvanginitiatief voor verzoekers van internationale bescherming. Er zijn hiervoor 7 studio's voor alleenstaanden en 2 gezinswoningen ter beschikking waar ook medische en sociale begeleiding wordt voorzien door het OCMW. Klik hier voor meer info. 

  Andere sociale initiatieven van de stad Veurne kan je hier terugvinden. 

  Contactpersoon: Tiebe De Bruycker sociale.dienst@veurne.be 

 

 • Vilvoorde: Vilvoorde biedt jonge vluchtelingen een inburgeringsprogramma op maat aan. Het Agentschap Integratie en Inburgering is aanwezig en ondersteunt nieuwkomers en anderstaligen in hun zoektocht om een leven op te bouwen in België. Ze zorgen voor inburgeringsprogramma’s, helpen lokale besturen bij integratievraagstukken en voorzien trajectbegeleiding om nieuwkomers bij te staan in hun integratieproces.

  Contactpersoon: kelly.de.maeyer@vilvoorde.be 

 

 • ZwijndrechtVrijwilligers of buddy’s helpen nieuwkomers met dagdagelijkse zaken of met het oefenen van Nederlands. Er wordt ook gezocht naar een duurzame invulling van vrije tijd en (vrijwilligers)werk. Dit alles gebeurt in overleg en op maat van de nieuwkomer.

  Contactpersoon: welzijn@zwijndrecht.be.