Werkgroep Vluchtelingen Wetteren

afbeelding van werkgroep-wetteren

De werkgroep ontstond in 1980 als feitelijke vereniging en is sinds 2008 een vzw.

Elke persoon heeft recht op een leven in vrede, vrijheid, veiligheid en menswaardigheid. De vereniging stelt zich tot doel initiatieven te nemen en te ondersteunen die bijdragen tot het verlenen van bescherming, het bevorderen van participatie en emancipatie in de ruimste zin van het woord en het bijdragen aan een toekomstperspectief voor de vluchtelingen, in de ruime zin van het woord, en van de andere kansarmen.

http://www.vluchtelingenwerkgroep-wetteren.be/

Activiteiten

-          informatie en sensibilisering van de lokale gemeenschap. De vereniging organiseert informatie(avonden) en activiteiten in verband met vluchtelingen. Ze maakt de problematiek bespreekbaar in andere organisaties. De werkgroep gaat in op de vraag van scholen en organisaties om deel te nemen aan lessen of stagemogelijkheid of projectfaciliteiten voor studenten te bieden.

-          ondersteuning van integratie van vluchtelingen: Babbelonië om Nederlands als spreektaal oefenen, regelmatige ontspanningsactiviteiten. De vereniging betrekt de vluchtelingen als vrijwilligers bij de publieke activiteiten, zoals de concerten, eetfestijnen …, zodat Wetteraars vluchtelingen ontmoeten

-          materiële hulp en begeleiding voor vluchtelingengezinnen in armoede (broodbedeling, kledij, kerstpakket, renteloze leningen …), met een steunfonds en fondsenwerving bij de brede lokale bevolking

Samenstelling

Samenwerking

-          lid van de koepelorganisaties Vluchtelingenwerk Vlaanderen, ORBIT en Migratiecoalitie

-          deelname aan het Oost Vlaams Overleg Vrijwilligers

-          vertegenwoordigd in de gemeentelijke adviesraden:  G.R.O.S., Welzijnsraad en Fairtradegroep

-          samenwerking met het OCMW dat medewerking van de vrijwilligersgroep vraagt bij de installatie van nieuwe gezinnen of voor studiebegeleiding.

Contactgegevens

- zetel: Oude Aardeweg 39A, 9230 Wetteren.

- herman.dewinne@telenet.be, Populierenlaan 42, 9230 Wetteren
+32 (0) 9 369 70 98

 

http://www.vluchtelingenwerkgroep-wetteren.be/