Welcome in Mechelen

afbeelding van welcomeinmechelen

Welcome in Mechelen (WiM) ontstond in februari 2016 als een initiatief van Mechelaars  en is uitgegroeid tot een heus netwerk van geëngageerde burgers die de “handen uit de mouwen steken” voor asielzoekers, (erkende) vluchtelingen en nieuwkomers om hen op een warme menswaardige manier te ondersteunen in hun nieuwe (tijdelijke ?) stad.

Sinds november 2016 is WiM een vzw.

WiM wil de integratie op een racismevrije manier helpen realiseren. Eén van de belangrijkste WiM-karakteristieken is “ontmoeting organiseren”: activiteiten op het getouw zetten waarbij vluchtelingen/nieuwkomers de gelegenheid wordt geboden om Mechelaars te ontmoeten, contact te leggen, met mogelijkheid om samen verder op weg te gaan. Uiteraard is dit een tweerichtingsverkeer en leren Mechelaars minstens evenveel van nieuwkomers. WiM gaat weg van het caritatieve, van de Bad, Bed, Brood politiek en beschouwt vluchtelingen en nieuwkomers als gelijkwaardig.

https://www.facebook.com/welcomeinmechelen/

Activiteiten

  • De “Welcome City Walks”, dit zijn stadswandelingen voor asielzoekers om de mooie stad te verkennen, bijzondere plekken te bezoeken, nuttige middenstand te leren vinden, …. samen met Mechelaars. Dit initatief is uitgegroeid tot “Welcome City Visits” waarbij andere steden in het land bezocht worden in groep en waarbij het samen op stap zijn vaak leidt tot intensere contacten. 
  • De “Welcome Kookworkshops” plaatsen telkens een andere keuken op het menu. Welcome zoekt enkele mensen die uit hun “home cuisine” enkele gerechten samen met Mechelaars klaarmaken. De gerechten worden samen met anderen verorberd, en ook hierbij ontstaan er nieuwe contacten en wordt er respect opgebracht voor de kookkunst van de koks en kokkinnen. De workshops, met telkens een verschillende keuken, trekken gemiddeld om de maand, telkens 50 personen.
  • De “Beauty workshop” wil de waardigheid teruggeven aan asielzoekers die soms maandenlang geen fatsoenlijke kappersbeurt (en annex uiterlijke verzorging) meer hebben mogen meemaken. Samen met de vrijwilligersgroep “Hoegaarden schenkt warmte” trekt een ploeg van Welcome naar asielzoekerscentra of andere buitenlegale plaatsen waar asielzoekers (soms in erbarmelijke toestanden verplicht zijn te) verblijven.
  • FC Welcome is een voetbalploeg in wording (we zijn gestart met zaalvoetbal) en heeft als doel een ploeg te worden die volwaardig (vriendschappelijke) wedstrijden kan spelen tegen andere bestaande ploegen. Samen met het sociaal project van KV Mechelen (Mechelse Hattrick vzw) traint Welcome twee keer per week een 15 à 20 nieuwkomers. De twee Welcome-trainers zijn in het kader van een project als “art.60’ers” tewerkgesteld. Er wordt gewerkt aan supporter-ondersteuning, waarbij opnieuw ontmoeting en contacten als insteek dienen.
  • Hét Mechels Multicultureel feest vindt in februari 2017 voor de tweede maal plaats. Naast muziekoptredens organiseren we een “sharing dinner”: iedereen brengt een typisch gerecht uit eigen keuken mee en deelt het met de anderen. We willen op een positieve en goedkope manier samen feesten, samen leven.
  • Welcome in Mechelen heeft geen ambitie om aan hulpverlening te doen. Toch staat WiM klaar en sterk om vluchtelingen(gezinnen) in penibele situaties bij te staan, al naargelang de noden en behoeften zoekt WiM naar mogelijke ondersteuning in eigen rangen of wijst door naar professionele hulpverlening zoals Steunpunt Asiel en Migratie, Solentra, Prisma, ….. Zo hebben we full-option-support gegeven aan asielzoekers die dreigden uitgewezen te worden. Hierin volgen we de wettelijke grenzen in combinatie met menswaardigheid.  
  • Welcome info en gespreksavonden. WiM is ongebonden en doet niet aan partijpolitiek. WiM houdt een kritische afstand ten aanzien van het beleid en organiseert  waar nodig informatie en debat. Zo hebben we op 30/11/16 en grote info- en gespreksavond gehouden over “Kindvluchtelingen”. Er waren 250 aanwezigen in tArsenaal. De avond was ondersteund door tal van Mechelse organisaties.
  • Op World Refugee Day (20 juni) proberen we initiatieven te nemen die ontmoeting, begrip en racismevrije integratie centraal stellen. Zo hebben we vorig jaar naast muziekoptreden en debatten, ook een iftar georganiseerd (Wereldvluchtelingendag viel tijdens de Ramadan)

Samenstelling

WiM werkt samen met het Filmhuis Mechelen aan voorstellingen van films over asiel, migratie en vluchtelingen. Welcome in Mechelen houdt goed contact met andere middenveldorganisaties: vakbonden, Oxfam-wereldwinkel, Hart Boven Hard burgerbeweging, 11.11.11, …. Ook met stadsdiensten (Gemeentelijke ontwikkelingsraad, cultuurraad, stedelijk onderwijs, …) kunnen op samenwerking met WiM rekenen.

Contactgegevens

Wim heeft geen eigen website maar wel een dynamische facebookpagina ‘Welcome in Mechelen’ met 1200 volgers.

Interne facebookgroepen schragen de dagelijkse werking. Hierin ook een besloten groep voor de interne cohesie en communicatie. De besloten groep telt 87 leden.

WiM verscheen in 2016 geregeld in allerlei media (kranten, radio en (regionale) televisie).

 

Vzw-voorzitter: Ng Sauw Tjhoi

Ondervoorzitter: Nadia Charradi

Penningmeester: Annemie De Coninck

Secretaris: Marijke Lamon

Adres: Olivetenvest 54 bus 204, 2800 Mechelen

Telefoon: 0477-280257