De vrienden van K

Alles start met het gegeven dat niemand zijn land of familie vrijwillig zal verlaten. De jongere of zijn familie neemt de moeilijke beslissing ergens anders een beter leven te zoeken. De jongere spoelt aan in België. Hij hoopt het hier beter te hebben….

En dan krijgt hij te horen dat hij hier niet meer mag bestaan. Als jongere val je van de ene dag op de andere buiten de wet, illegaal. Als ‘De vrienden van K’ beseffen we dat we niet rond deze ‘regel’ kunnen. We zijn wel van mening dat we het anders kunnen laten verlopen. ‘Plots 18’ kan langzamer gaan. België wil deze jongeren niets meer bieden. Je mag niets meer. Je moet maar één ding: weggaan en niet meer bestaan hier. Maar je bent jong, en je hebt een doel; je hebt zin en wil ervoor gaan. Je wil gewoon je studies afmaken, gewoon mee jong zijn. Onzekerheid, radeloosheid alom.

Op dit moment willen ‘De vrienden van K’ deze jongeren wél nog iets bieden: ondersteuning. Enerzijds op het vlak van studies afmaken, anderzijds in het nadenken over hun toekomst. We ondersteunen jongeren vanaf 18 jaar. We willen niet op hen inpraten over wat ze zouden moeten doen. Het moet hun eigen keuze zijn. We willen hun de mogelijkheid geven goed over deze keuzes na te denken, er tijd voor te nemen, informatie in te zamelen. We ondervonden dat verdere ontwikkeling onmogelijk is als je basisbehoeften niet voldaan zijn. Daarom zoeken de vrijwilligers ook voedsel en woning. 

Concrete doelstellingen 

  • jongeren  (tijdelijke) stabiele onderdak geven opdat zij rust en ruimte hebben na te denken en keuzes te maken m.b.t. tot hun verdere leven en toekomst.
  • jongeren kans geven en steunen om verder te studeren en hun diploma te halen.
  • jongeren nog even ‘jong’ laten zijn te midden van hun medestudenten. Dit in samenwerking met de school die hun de mogelijkheid hiertoe geeft.
  • jongeren verbinden met andere jongeren in dezelfde situatie opdat ze elkaar kunnen bijstaan en van elkaar leren. Het internationale aspect kan hier ruimte krijgen en een meerwaarde bieden.
  • netwerkuitbreiding zowel naar andere jongeren toe als naar organisaties zoals Kaj De Mug, Homeless Cup, Voyaach
 

Vrienden van K is samen met een 40-tal andere vrijwilligersorganisaties verenigd in het Gastvrij Netwerk. 

Contactgegevens

pol.arnauts@compaqnet.be