Mensen In Nood Geel

Wij zijn een groep van 13 vrijwilligers die zich in alle anonimiteit en discretie inzetten voor de kansarmen van Geel, ongeacht de voorgeschiedenis, de nationaliteit en de geloofsovertuiging van deze mensen in nood. Met andere woorden, MIN bekommert zich niet alleen om Belgen maar ook om vreemdelingen.

Momenteel volgen wij 100 gezinnen uit Geel wat overeenstemt met een 250-tal personen.
Een 80-tal gezinnen worden rechtstreeks gevolgd door een vrijwilliger, met de andere 60 gezinnen komen we in aanraking via onze wekelijkse broodbedeling en onze tweedehands kledingwinkel.

Binnen de groep mensen die wij volgen, kunnen we een onderscheid maken tussen "nieuwe armen" en "generatie-armen". "Nieuwe armen" zijn mensen die het vroeger goed hadden maar door bvb. een echtscheiding of sterfte van de partner in de armoede terecht gekomen zijn. "Generatie-armen" zijn mensen die van kindsbeen af steeds in armoede geleefd hebben en die dus eigenlijk niet beseffen dat het ook anders kan, die gelaten hun lot dragen en ook helemaal geen moeite doen om uit de armoede te geraken. Dit in tegenstelling tot de "nieuwe armen" die wel alles in het werk stellen om die schuldenberg weg te werken. Een derde groep zijn de vluchtelingen.

Geschiedenis

MIN is 25 jaar geleden ontstaan uit de adventsactie van 1991 van het parochieteam van Sint-Dimpna, een parochie van Geel. Voor deze adventsactie was Ali Tjonk, de drijvende kracht achter MIN Mol uitgenodigd voor een gespreksavond rond armoede. Deze dame heeft blijkbaar een heel diepe indruk nagelaten want na deze gespreksavond hebben een aantal mensen beslist om eens te kijken hoe het nu in Geel gesteld was met de armoedeproblematiek. En blijkbaar was dit erg genoeg want daardoor is Mensen In Nood Geel ontstaan.

 

Activiteiten

  • Onze hoofdactiviteit bestaat erin om onze gezinnen thuis te bezoeken en door met hen te praten, proberen te achterhalen hoe de toestand binnen het gezin is. We proberen een vertrouwensrelatie op te bouwen tussen het gezin en de vrijwilliger. Dat is ook de reden waarom een gezin maar gevolgd wordt door één vrijwilliger (maar op onze maandelijkse vergaderingen wordt er heel veel tijd besteed aan de huisbezoeken). Wij proberen er ons aan te houden om onze gezinnen minstens één keer per maand te bezoeken.
  • Ook materieel proberen we onze gezinnen te helpen en er voor te zorgen dat zij over de levensnoodzakelijke middelen beschikken zoals een tafel, bed, kasten, frigo-diepvries, geschikte huisvesting en dergelijke.
  • Het is nooit onze bedoeling om de schulden van deze mensen af te betalen. Maar soms is de situatie zo schrijnend dat er in uitzonderlijke gevallen al eens financieel bijgesprongen wordt. Wanneer onze gezinnen verhuizen, dan betalen wij de huurwaarborg.
  • Twee maal per maand is onze tweedehandskledingwinkel open. Daar kunnen onze gezinnen tweedehandskleding kopen tegen zeer lage prijzen (min 0,10 € en max 1 €). Deze tweedehandskleding is afkomstig van schenkingen van particulieren maar we hebben ook nieuwe kleding die we krijgen van bepaalde grote winkelketens (collecties van 2 jaar terug). We laten onze gezinnen een kleine bijdrage betalen om zo hun eigenwaarde te verhogen.
  • Wekelijks hebben wij een broodbedeling op woensdag. Daar kunnen onze gezinnen gratis een aantal (diepvries)broden komen halen, afhankelijk van hun gezinsgrootte. Deze broden worden geschonken door twee (industriële) bakkers in de buurt. We zijn een 5-tal jaar terug gestart met deze broodbedeling en hebben op die 5 jaar al meer dan 70.000 broden gratis verdeeld.

Andere activiteiten zijn: een jaarlijkse BBQ op de laatste zondag van juli, het ronddelen van voedselpakketten (meestal rond de kerstperiode), een schoenenactie voor de kinderen tijdens de soldenperiode met een tussenkomst van 50€/kind, het verdelen van voedselbonnen voor de aankoop van groenten en fruit, beleg en vlees bij een lokale supermarkt, het geven van voordrachten op scholen en aan verenigingen, het contacteren van schooldirecties, het contacteren van huisartsen, het probleem van de armoedeproblematiek aankaarten bij de plaatselijke overheidsinstanties.

Samenstelling

Raad van Bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester.

13 vrijwilligers

partners

OCMW
Politie
Parochie

Welzijnsschakels

Contactgegevens

Johan Merckaert

Voorzitter MIN

Drieskens 22
2440 Geel
+32 (0) 14 59 38 08
mingeel@hotmail.com