Limburgs Platform voor Vluchtelingen/Limburg Gastvrij

 

Vzw Limburgs Platform voor Vluchtelingen is een netwerk van vrijwilligers, comité’s, organisaties en personen die in Limburg met en voor vluchtelingen werken.

Wat is de missie van het LPV ?

Vluchtelingen. Het LPV ijvert voor een menswaardige opvang en begeleiding van vluchtelingen (met en zonder wettig verblijf), waarbij de menselijke waardigheid en de mensenrechten ten volle gerespecteerd worden. Daartoe werkt het LPV op lokaal en provinciaal niveau aan initiatieven om de juridische, sociale, medische, ... dienstverlening te optimaliseren.

Sensibilisering. Het LPV wil ook de bevolking sensibiliseren en de vluchtelingenthematiek bespreekbaar maken. Bovendien wijst het LPV op het belang van correcte, objectieve én volledige informatie in de media, wars van sensatie en suggestie.

Knelpunten. Het LPV wil werken aan knelpunten die een menswaardig vluchtelingenbeleid verhinderen en wil samen met beleidsmakers en bevoegde diensten zoeken naar strategieën om deze knelpunten aan te pakken.

http://www.limburggastvrij.be/

Activiteiten

Wat doet het LPV als koepel?

 De vluchtelingencrisis vergt heel wat solidariteit. Bovenop de inzet van professionele diensten, dienen zich heel wat vrijwilligers aan om vluchtelingen bij te staan. Het LPV probeert daar op in te spelen:

  • LPV onderhoudt een digitaal coördinatiepunt in Limburg, www.limburggastvrij.be. Daar brengen we vraag en aanbod bij elkaar. Wie belangstelling heeft voor de wekelijkse nieuwsbrief of als vrijwilliger iets voor vluchtelingen wil doen, kan zich daar aanmelden.
  • Informatie, ondersteuning, vorming en samenwerking worden aangeboden aan oude en nieuwe vrijwilligers o.a via onze Provinciale vormingsavonden.
  • Samen met andere organisaties en diensten ijvert het LPV mee rond diverse thema’s, o.a betaalbare huisvesting voor kansengroepen, opvangcrisis enz. We formuleren hierbij ook adviezen.
  • Een vertegenwoordiger van het LPV zit namens de Werkgroep Vluchtelingen in de Algemene vergadering van de Limburgse Integratieraad (LIR).
  • Ten aanzien van de OCMW’s en de gemeentes ijvert het LPV voor een humane en correcte maatschappelijke dienstverlening. Deelname aan het gemeentelijk overleg asielzoekers van Genk, Hasselt, Houthalen en Maasmechelen.
  • De rechten van mensen zonder wettig verblijf dienen gevrijwaard. Samen met hen denkt het LPV na over zinvolle toekomstperspectieven.
  • Samen met andere organisaties stelt het LPV jaarlijks de “Wereld Vluchtelingen dag 20 juni” in de kijker.
  • LPV biedt vorming aan voor scholen en verenigingen.
  • De tentoonstelling “Met lege handen” portretten van Vluchtelingen is te huur.Ze bevordertde positieve beeldvorming.
  • LPV neemt deel aan de Werkgroep “ Interlevensbeschouwelijke dialoog”

 

Wat doen de lokale comité’s?

 Ze bekommeren zich om de concrete problemen en noden van de vluchtelingen.

Zij geven aan de vluchtelingen informatieve, juridische, administratieve, psychologische, pedagogische en materiële ondersteuning. Ze bieden allerlei activiteiten en projecten aan

zoals ombudsdienst, extra taallessen/schoolbegeleiding, werk/opleiding zoeken, helpen bij huisvestingsproblemen, jeugdwerking, sociale contacten uitbouwen via huisbezoeken,

ontmoetingsmomenten, uitstappen enz…

Vanaf het begin staat de zelfredzaamheid en de integratie van de vluchtelingen centraal.

Samenstelling

Het LPV bestaat uit de volgende vrijwilligersgroepen

Gastvrij Sint-Truiden, Kazernestraat 2c, tel: 011/69.47.80, Liesbeth Staelen

Gastama-Tongeren, Monique Borgs, tel: 0477/20.87.92

Gastvrij Hasselt, Lieve Bos tel: 0486/34.20.02

Gastvrij Diepenbeek, Marita Machiels 011/32 28 29 en Lieve Missotten 0473/919 663

Verenigde Protestantse Kerk-Hasselt, Lianne de Oude, tel: 0486/22.60.81

Genks Comité Vluchtelingen, Leen Driessen, tel: 0479/58.19.32

ORBIT-Limburg, Diversiteit en Migratie, Ward Ceyssens, tel: 0478/51.45.88

Ook nieuwe lokale vrijwilligers of vrijwilligersgroepen kunnen aansluiten

 

Het LPV werkt samen met: Beweging.Net, ABVV, Algemene Centrale, Pax-Christi, VZW Perspectief- Hasselt, St.Vincentiusverenigingen, Internationaal Comité, ACLI, AIF, Federatie Wereldvrouwen, Amnesty International Hasselt, Welzijnszorg, Welzijnsschakels, Broederlijk Delen, Limburgse Integratieraad, OLIV (voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelinge), Limburgse Diensten Diversiteit, , OCMW’s, Rimo, Stebo, Orbit, het Bisdom, het Huis van de Mens, Gastvrij Netwerk.

Het LPV wordt ondersteund door:CAW Limburg, Agentschap Integratie & Inburgering-Limburg, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, ORBIT-Nationaal vzw,

Het LPV vormt met het Agentschap en Vluchtelingenwerk Vlaanderen het LOV (Limburgs Overleg Vluchtelingen). Om de 3 maanden organiseert het LOV een info- of vormingsavond waar zowel vrijwilligers als professionelen kunnen aan deelnemen. 

Contactgegevens

www.limburggastvrij.be

info@limburggastvrij.be

 

Triodos reknr. BE 03 523-0802878-84

 Om een attest voor de belastingen te bekomen storten op rekeningnummer BE80 7765 9023 3377 van Caritas Hulpbetoon vzw, met project nummer 4167 Limburgs Platform voor Vluchtelingen