Limburgs Platform voor Vluchtelingen/Limburg Gastvrij

afbeelding van lpv

 

Vzw Limburgs Platform voor Vluchtelingen is een netwerk van vrijwilligers, comité’s, organisaties en personen die zich inzetten voor "Mensen op de Vlucht" in Limburg.

Wat is de missie van het LPV ?

Vluchtelingen. Het LPV ijvert voor een menswaardige opvang en begeleiding van vluchtelingen (met en zonder wettig verblijf), waarbij de menselijke waardigheid en de mensenrechten ten volle gerespecteerd worden. Daartoe werkt het LPV op lokaal en provinciaal niveau aan initiatieven om de juridische, sociale, medische, ... dienstverlening te optimaliseren.

Sensibilisering. Het LPV wil ook de bevolking sensibiliseren en de vluchtelingenthematiek bespreekbaar maken. Bovendien wijst het LPV op het belang van correcte, objectieve én volledige informatie in de media, wars van sensatie en suggestie.

Knelpunten. Het LPV wil werken aan knelpunten die een menswaardig vluchtelingenbeleid verhinderen en wil samen met beleidsmakers en bevoegde diensten zoeken naar strategieën om deze knelpunten aan te pakken.

http://www.limburggastvrij.be/

Geschiedenis

Het LImburgs Platform voor VLuchtelingen is actief sinds april 1996 in LImburg.

Ook vandaag zoeken mensen op de vlucht nog steeds een plaatsje om te leven. Deze mensen hebben behoefte aan contact en willen graag thuis komen in onze taal en samenleving.

Daarom heeft het Limburgs Platform voor Vluchtelingen (vzw LPV) in 2017 een ‘maatjesproject’ ontwikkeld, dit met ondersteuning van de Koning Boudewijn Stichting (KBS).

Wat is onze bedoeling?                                                                                                                                                      

Vrijwilligers begeleiden mensen op de vlucht en maken deze sterker om zijn/haar leven hier op te nemen. De vluchteling staat hierbij steeds centraal. Eén vrijwilliger is gedurende zekere tijd ‘maatje’ van één vluchteling. Hij/zij doet dit vanuit gelijkwaardigheid en in respect voor de eigen identiteit, cultuur en waardigheid van de vluchteling.

De vrijwilligers vormen lokaal een netwerk, onder begeleiding van een vrijwilliger-coach. Zo versterken ze elkaars inzet.

Het maatjesproject is een methodiek, ontwikkeld om vrijwilligersnetwerken te stimuleren in gemeenten waar nog geen netwerk is. Het maatjesproject kan versterkend werken voor de lokale hulpverlening aan vluchtelingen. Met dit project realiseren wij waar professionele hulpverlening geen tijd voor heeft. (folder vind je in bijlage)

 

Dit Maatjesproject heeft tot doel vrijwilligers in te schakelen om

 • empowerend te werken met vluchtelingen en hun gezinnen
 • mensen op de vlucht wegwijs te maken in onze samenleving
 • de lokale gemeenschap uit te nodigen deze mensen te verwelkomen en met hen samen te leven. 

Activiteiten

Wat doet het LPV als koepel?

 De vluchtelingencrisis vergt heel wat solidariteit. Bovenop de inzet van professionele diensten, dienen zich heel wat vrijwilligers aan om vluchtelingen bij te staan. Het LPV probeert daar op in te spelen:

 • LPV onderhoudt een digitaal coördinatiepunt in Limburg, www.limburggastvrij.be. Daar brengen we vraag en aanbod bij elkaar. Wie belangstelling heeft voor de wekelijkse nieuwsbrief of als vrijwilliger iets voor vluchtelingen wil doen, kan zich daar aanmelden.
 • Informatie, ondersteuning, vorming en samenwerking worden aangeboden aan oude en nieuwe vrijwilligers o.a via onze Provinciale vormingsavonden.
 • Samen met andere organisaties en diensten ijvert het LPV mee rond diverse thema’s, o.a betaalbare huisvesting voor kansengroepen, opvangcrisis enz. We formuleren hierbij ook adviezen.
 • Een vertegenwoordiger van het LPV zit namens de Werkgroep Vluchtelingen in de Algemene vergadering van de Limburgse Integratieraad (LIR).
 • Ten aanzien van de OCMW’s en de gemeentes ijvert het LPV voor een humane en correcte maatschappelijke dienstverlening. Deelname aan het gemeentelijk overleg asielzoekers van Genk, Hasselt, Houthalen en Maasmechelen.
 • De rechten van mensen zonder wettig verblijf dienen gevrijwaard. Samen met hen denkt het LPV na over zinvolle toekomstperspectieven.
 • Samen met andere organisaties stelt het LPV jaarlijks de “Wereld Vluchtelingen dag 20 juni” in de kijker.
 • LPV biedt vorming aan voor scholen en verenigingen.
 • De tentoonstelling “Met lege handen” portretten van Vluchtelingen is te huur.Ze bevordertde positieve beeldvorming.
 • LPV neemt deel aan de Werkgroep “ Interlevensbeschouwelijke dialoog”

 

Wat doen de lokale comité’s?

 Ze bekommeren zich om de concrete problemen en noden van de vluchtelingen.

Zij geven aan de vluchtelingen informatieve, juridische, administratieve, psychologische, pedagogische en materiële ondersteuning. Ze bieden allerlei activiteiten en projecten aan

zoals ombudsdienst, extra taallessen/schoolbegeleiding, werk/opleiding zoeken, helpen bij huisvestingsproblemen, jeugdwerking, sociale contacten uitbouwen via huisbezoeken,

ontmoetingsmomenten, uitstappen enz…

Vanaf het begin staat de zelfredzaamheid en de integratie van de vluchtelingen centraal.

Samenstelling

Het LPV bestaat uit de volgende vrijwilligersgroepen

Gastvrij Sint-Truiden, Kazernestraat 2c, tel: 011/69.47.80, Liesbeth Staelen

Gastama-Tongeren, Ivo Caubergh, tel: 0477/20.87.92

Gastvrij Hasselt, Lieve Bos tel: 0486/34.20.02

Gastvrij Diepenbeek, Marita Machiels 011/32 28 29 en Lieve Missotten 0473/919 663

Verenigde Protestantse Kerk-Hasselt, Lianne de Oude, tel: 0486/22.60.81

Genks Comité Vluchtelingen, Linda Delva, tel: 0470/55.08.12

ORBIT-Limburg, Diversiteit en Migratie, Ward Ceyssens, tel: 0478/51.45.88

Kompaz Zonhoven 'maatjesproject, Dannie Vanwerde, kompas@zonhoven.be

Maatjesproject Houthalen-Helchteren: Laura Swinnen 011/49.22.71

Maatjesproject Lanaken: Sanne Peeters, 089/73.03.60

Maatjesproject Maaseik: Amelie da Silva Cosme, 089/56.05.51

 

 

Ook nieuwe lokale vrijwilligers of vrijwilligersgroepen kunnen aansluiten

Het LPV werkt samen met:  ABVV, ACLI, AIF+, Algemene Centrale, Amnesty International Hasselt, Auxillia, Beweging.Net, het Bisdom, Broederlijk Delen, DOMO,  Federatie Wereldvrouwen, het Huis van de Mens, Internationaal Comité, Gastvrij Netwerk, Limburgse Diensten Diversiteit, Limburgse Integratieraad, OCMW’s, OLIV (voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen), Orbit, Pax-Christi, PXL,  Rimo, STEBO,  St.Vincentiusverenigingen,  U-Hasselt,  UCLL, VZW Perspectief- Hasselt, Welzijnszorg, Welzijnsschakels,

Het LPV wordt ondersteund door:CAW Limburg, Beweging.net, Agentschap Integratie & Inburgering-Limburg, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, ORBIT-Nationaal vzw,

Het LPV vormt met het Agentschap en Vluchtelingenwerk Vlaanderen het LOV (Limburgs Overleg Vluchtelingen). 

Contactgegevens

www.limburggastvrij.be

info@limburggastvrij.be

 

Triodos reknr. BE 03 523-0802878-84

 Om een attest voor de belastingen te bekomen storten op rekeningnummer BE80 7765 9023 3377 van Caritas Hulpbetoon vzw, met project nummer 4167 Limburgs Platform voor Vluchtelingen