KAJ de MUG

afbeelding van kaj-de-mug

De MUG is de ‘Multiculturele Urgentie Groep’ van Brussel, een groep van ondertussen een 50-tal jonge mensen. Recent is de ontmoetingsplaats bij ‘Voyaach’ in  de Oppemstraat 54 - buurt Klein Kasteeltje: een samenwerking met Pigment en de Meeting.

KAJ is 8 jaar geleden begonnen met deze uitdaging in het spoor van de ‘universele’ Cardijn: de netten opengooien naar alle culturen, rangen en standen. 6 jaar geleden werd de stap gezet naar de niet-begeleide minderjarige jongeren van het Klein Kasteeltje die gretig ingaan op de contactvraag en zo uit hun isolement geraken en een goedkope en interessante vrijetijdsbesteding vinden. Het KAJ- motto ‘elke jonge mens is meer waard dan al het goud van de wereld’ krijgt vlees en bloed in de vriendschap die jongeren elkaar te bieden hebben.

Activiteiten

 • werking met jonge asielzoekers (16j-25j)
 • ontmoeting in Voyaach, het huis van asiel en migratie
 • maandelijkse Open MUG- activiteit (uitstap, een bezoek, een sportwedstrijd, schaatsen …). Ook tochten waarbij jongeren hun wijk zelf voorstellen en verrassende hoeken van de stad tonen
 • voetbalproject i.s.m. BXLR Cup http://www.bxlrcup.be/
 • adolescenten kamp in de vakantie i.s.m. A Place to Live
 • animatorcursussen ter voorbereiding van het vakantiekamp
 • Nederlands oefenen
 • Vorming rond de thema’s ‘toekomst’, ‘talenten’, ‘gelijkheid’
 • vluchtelingentheater
 • deelname aan KAJ-congres, Cardijnviering, inspraakmomenten KAJ

Samenstelling

 • Samenwerking met ‘de vrienden van K’. Deze begeleidt meerderjarigen zonder papieren op financieel en moreel vlak en steunt hen in het behalen van een diploma.
 • Via de onthaalklassen voor anderstaligen, de straathoekwerkers en de buurtwerkers ontgint de groep de ‘moeilijke’ wijk van het stadscentrum om er een tweede thuis voor de jongeren aan te bieden.
 • Samenwerking met A Place to Live, Bxl Cup, andere kaj-afdelingen, Cadee Klein Kasteeltje, Voyaach, Axcent

 

Contactgegevens

Pol Arnauts, Pletinckxstraat 19 1000 Brussel, pol.arnauts@compaqnet.be 0479/339777