Werkgroep Vluchtelingen Herent

De werkgroep Vluchtelingen Herent is een autonome werkgroep in de schoot van de Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking Herent. De werkgroep is opgestart in september 2015.

In 2017 bestaat de werkgroep uit een tiental leden die om de drie maanden samenkomen om de lopende zaken te bespreken.

http://grosherent.blogspot.be

Activiteiten

  • Samenbrengen van (vertegenwoordiging van) vrijwilligers in de gemeente die actief zijn in de werking met en voor vluchtelingen in Herent: zoeken naar woningen, taallessen, buddy/peter-meter om vluchtelingen te ondersteunen op praktisch, sociaal, administratief vlak, organisatie van informatie- en sensibiliseringsinitiatieven en van concrete solidariteitsacties, stimuleren van lokale organisaties om te werken aan integratie …
  • Ondersteunen van de werking van het LOI (Lokaal Opvanginitiatief) van het OCMW. Stimulansen bieden aan het bestuur van de gemeente via een afvaardiging van de werkgroep in de kerngroep met de verantwoordelijke beleidsmensen (schepenen).
  • Bijdragen aan een gastvrije gemeente en aan een positief klimaat van solidariteit met vluchtelingen en met mensen in moeilijke leefomstandigheden.

Contactgegevens

Yvette Van Malleghem       0494 19 65 65

Lut Deschamps                 0476 41 35 96

P.a. Koen Neyens, voorzitter GROSH, Leo Meulemansstraat 38, 3020 HERENT

grosherent@gmail.com

http://grosherent.blogspot.be