Halle zonder Grenzen

Halle zonder Grenzen werd in 1993 opgericht als ongebonden organisatie en werd in 2018 een VZW die ijvert voor verdraagzaamheid en strijdt tegen uitsluiting. HzG organiseert ontmoeting, bewustmakingsacties en ondersteuning van nieuwkomers in Halle. Mensen die het moeilijk hebben, hebben we bij HzG altijd geholpen.  

In de zomer van 2015 slaagden we er op korte tijd in om een groot aantal nieuwe vrijwilligers te verzamelen. Begin 2018 telt HzG een 60-tal vrijwilligers.

https://halle.nu/hzg

Activiteiten

  • HzG is bij de Hallenaar al jaren een begrip als organisator van het Multicultureel Feest op ’t Stroppen: een supergezellig feest waar ieder jaar honderden mensen op afkomen en dat een echt Hals ontmoetingsmoment is geworden.
  • HzGr organiseert ook jaarlijks een nieuwjaarsfeest en een voetbaltornooi met de mensen uit het opvangcentrum in Alsemberg. We werkten mee aan de November Wereldmaand en de ‘pop-up-Herberg’ (Emmanuël-gemeenschap) voor een kerstmaaltijd.

De individuele vrijwilligers van het team ‘Onthaalgroep’ helpen een 30-tal gezinnen en alleenstaanden met paperassen, zoektocht naar een woning, meubels en spulletjes, een sportclub voor de kinderen… of gewoon met boodschappen of een gezellige babbel. Zij zijn elke dag bezig, met vriendschap en een warm onthaal.

  • Het team ‘School zonder grenzen’ met vrijwillige leerkrachten startte in 2016 een voorlopig klasje voor een 15-tal kinderen die niet meteen ingeschreven raakten op school. Sinds de kinderen een school vonden, bieden ze ondersteuning voor de vaste leerkrachten in de onthaalklas (OKAN) van Sancta Maria in Lembeek.
  • Het team ‘Maatjes zonder Grenzen’ voorziet tweewekelijks op woensdagnamiddag speelse activiteiten vanuit de bibliotheek van Halle.
  • De werkgroep ‘Bewustmaking’ komt op voor verdraagzaamheid en tegen uitsluiting en voert actie om dingen in de samenleving te veranderen. HzG organiseerde een infoavond over de vluchtelingencrisis, liep mee met ‘Halle’ boven Hard, was erbij op de actie van Open Armen vzw op de ‘internationale dag tegen extreme armoede’ (17/10/2016)… 

Samenstelling

De vrijwilligers van HzGr krijgen veel hulp en werken goed samen met professionals van de stad Halle (OCMW, vzwPIN, CAW) en met andere Halse verenigingen die kwetsbare mensen sterker proberen te maken, zoals Café Combinne, Open Armen vzw.

Contactgegevens

Zin om mee te doen? Wil je meer info? 

Halle zonder Grenzen
Vanden Eeckhoudtstraat 11
1500 Halle

hzg@halle.nu of 0477 73 89 26

https://www.facebook.com/groups/HalleZonderGrenzen/?ref=bookmarks