Globe Aroma

afbeelding van globearoma

Globe Aroma is een open en laagdrempelig kunstenhuis in Brussel. We bieden een plek aan nieuwkomers en vluchtelingen die zich artistiek willen ontplooien, begeleiden hen in hun persoonlijke creatieve parcours en lokken interactie met de kunst- en cultuursector uit door participatieve projecten op te zetten.

Globe Aroma is

  • een Open Kunstenhuis: het open atelier is een plek waar vluchtelingen en asielzoekers zich artistiek kunnen ontwikkelen. De werkruimte is een ontmoetingsplek voor plastische kunstenaars, schilders en iedereen die zich creatief wil uitdrukken. Er is ook een repetitieruimte waar muzikanten en dansers in alle vrijheid kunnen repeteren. Globe Aroma vormt een brug tussen de nieuwkomers en het kunst– en cultuurlandschap in Brussel door de werken aan het publiek te tonen in samenwerking met diverse partners
  • een participatieve en multidisciplinaire creatieplek: vluchtelingen, nieuwkomers en Brusselaars nemen onder begeleiding van een professionele kunstenaar deel aan artistieke projecten (theater, film, expo, performance, …)
  • een knooppunt in de wereld: de Cultuurlijn zorgt ervoor dat nieuwkomers onder begeleiding van vrijwilligers het culturele aanbod van Brussel leren kennen tijdens de vele (gratis) excursies die maandelijks georganiseerd worden voor de bewoners van het Klein Kasteeltje en de nieuwkomers die zich via Bon inschrijven.

Vrijwilligerswerking

Globe Aroma rekent voor haar werking  ook op een uitgebreid vrijwilligersnetwerk. Zoals eerder al aangehaald werd, rekenen we binnen het project ‘Cultuurlijn’ op vrijwilligers om de deelnemers te gaan ophalen aan het Klein Kasteeltje en/of Bon, om zich te bekommeren om de tickets, iedereen te contacteren…

Binnen het luik ‘open kunstenhuis’ rekenen we op vrijwilligers om de permanentie te doen tussen 18u en 22u. Ze houden het atelier en de repetitieruimte open voor onze artiesten. Vrijwilligers steken ook een handje toe bij onze evenementen zoals bijvoorbeeld ‘Se La Fet’; een driejaarlijks evenement waarop we onze werking aan alle Brusselaars tonen door middel van expo’s, concerten, workshops,… Ze assisteren bij de opbouw en afbraak, achter de bar, voor catering,…

Vaak zijn ‘deelnemers’ en ‘vrijwilligers’ dezelfde personen of ze stromen door van participant naar vrijwilliger. Zo zijn de mensen die instaan voor de permanentie vaak kunstenaars of muzikanten die bijna dagelijks over de vloer komen. Of er zijn (ex-)bewoners van het Klein Kasteeltje die zo geraakt waren door de Cultuurlijn dat ze daarna zelf als ambassadeur bewoners naar verschillende culturele activiteiten begeleiden. Deze ‘ervaringsdeskundigen’ zijn natuurlijk van onschatbare waarde binnen de werking van Globe Aroma.

Partners

  • Klein Kasteeltje
  • Bon
  • de lokale dienstencentra
  • Kaaitheater, Beursschouwburg
  • Met-X

http://www.globearoma.be

Contactgegevens

Zakelijk leider: Koen Verbert, koen.verbert@globearoma.be

Artistiek directeur: Els Rochette, els.rochette@globearoma.be

Moutstraat 26
1000 Brussel

02/511.21.10

http://www.globearoma.be

https://www.facebook.com/globearomavzw/