Gastama

Gastama is een vereniging van vrijwilligers met als doel vluchtelingen in Tongeren te helpen.
Onze vrijwillgers hebben een groot hart voor deze mensen: ze zorgen voor extra taallessen, materiële hulp, psychologische steun, jeugdwerk en nog veel meer.
Wij zijn vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van het LOP, LPV en de Stuurgroep vluchtelingen van het PRIC.

In 1999 is "Gastvrij Tongeren" gestart met de opvang van vluchtelingen.
Het werk is stelselmatig uitgebreid en in 2006 is de vereniging een VZW geworden met als naam Gastama.
Gastama betekent "Gastvrij" in het Esperanto, een wereldtaal.

Activiteiten

  • Taalles in groep en privé
  • Huisbezoek
  • Hulp voor kinderen met specifieke problemen
  • Wekelijkse praatgroep voor vrouwen (in schoolperiodes)
  • Materiële hulp
  • Zoeken naar woonoplossingen
  • Contacten met overheden
  • evenementen: wereldvluchtelingendag, sinterklaas- en, kerstfeest, zomerfeest, multiculturele dag

Samenstelling

We werken met een 20 tal vrijwillgers.

Contactgegevens

Kleinveldstraat 30
3700 Tongeren
+32 (0) 477 20 87 92
gastama.tongeren@telenet.be