Askovi

afbeelding van askovi

A allochtonen / autochtonen
S solidariteit
K kennismaking
O ontmoeting
V vriendschap / vorming
I Izegem

Onze groep is gegroeid doorheen de steun aan mensen zonder papieren in de vele moeilijke momenten die ze meemaken. Naast de problemen willen deze groep mensen échter ook actief deel uitmaken van onze stad waar zij proberen een nieuw en normaal leven op te bouwen.
Met de kerngroep van Askovi hebben we krijtlijnen uitgetekend voor onze werking. Diversiteit mag dan een feit zijn, al te vaak leven we nog naast elkaar.

Activiteiten

We willen de groep nieuwe Izegemnaars dichter bij de reeds lang gewortelde Izegemnaars brengen en de inburgering verstevigen ; werken aan diversiteit, positieve ervaringen aanreiken, vorming opzetten, kansen geven en een signaalfunctie zijn tussen stad en de groep enz...

Voorbeelden van activiteitenuit het verleden:

  • Kerstmarkt Izegem
  • Kerstfeestje
  • Nieuwjaarsreceptie
  • Voetbalmatch KVSK Roeselare – Kortrijk
  • Infoavond rond werk ism Welzijnsschakels + ACV Midden en Zuid Westvlaanderen (Geert Lein en Annelies Dousy)
  • Bloemschikken : maken van een Paas / lentecreatie
  • dansen
  • voetbalmatch 'oude Izegemnaars - Nieuwe Izegemnaars
  • kookavond

Contactgegevens

Lendeleedsestraat 20
8870 Izegem
vandekerckhove_hilde@hotmail.com