Onthaalgroep Vluchtelingen Grimbergen

afbeelding van Onthaalgroep Vluchtelingen Grimbergen

Vrijwilligers die zich inzetten om aan de vluchtelingen, die in Grimbergen verblijven, hulp te bieden bij hun voornaamste moeilijkheden en noden.

Elke vrijwilliger doet dit volgens eigen mogelijkheden en affiniteiten.

http://www.onthaalvluchtelingengrimbergen.wordpress.com

Geschiedenis

In december 1989 besloten enkele leden van de GROG (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Grimbergen) een werkgroep op te richten die zich specifiek zou inzetten om de vluchtelingen, die in Grimbergen een onderkomen zoeken, op te vangen en bij te staan.

Van bij de aanvang werd gestreefd naar een nauwe samenwerking met het OCMW. Onder de naam Onthaalgroep Vluchtelingen Grimbergen zet de werkgroep zich sindsdien ononderbroken in om deze ontheemde mensen te helpen en te stimuleren bij hun integratie in onze samenleving.

In 2003 werd de Onthaalgroep Vluchtelingen genomineerd door de solidariteitsactie van Welzijnszorg.

Activiteiten

  • Nieuwkomers onthalen: We nemen persoonlijk contact op met elke vluchteling, ongeacht zijn of haar statuut, veelal na melding door het OCMW én op vraag van de betrokkene.
  • Hen oriënteren in de maatschappij: Door de lnburgeringcursus, die door het OCMW wordt opgelegd, vinden vele vluchtelingen hun weg in onze samenleving met de eigen reglementen en tradities. Onze persoonlijke begeleiding is één van onze belangrijke opdrachten.
  • Hulp bieden bij huisvesting en wonen: We helpen hen bij het zoeken van een woonst, bij contacten met huiseigenaars, bij installatie (aansluitingen van water, gas en elektriciteit), kringloopcentrum. We geven Informatie over verplichte verzekeringen, abonnementen...
  • Hulp bieden bij werk zoeken: We oriënteren hen naar opleidingen bij de VDAB, bij GROEP INTRO, bij MIKST.We bekijken samen met hen de werkaanbiedingen in de media. We spreken mogelijke werkgevers aan, we helpen de vereiste documenten invullen.
  • Integratie bevorderen: We oriënteren de vluchtelingen onmiddellijk naar lessen Nederlands (talencentrum).We brengen hen in contact met plaatselijke verenigingen, sportclubs, jeugdverenigingen... We organiseren jaarlijks één of meerdere activiteiten die hen met mekaar en met de bevolking van Grimbergen in contact brengen en waardoor ze ons land beter leren kennen.
  • We werken samen met de bevolkingsdienst van de gemeente, het OCMW, welzijnsorganisaties, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, en alle mogelijke geïnteresseerden,..

Contactgegevens

Neem contact op en kom naar één van onze maandelijkse vergaderingen.

 

onthaalvluchtelingengrimbergen@gmail.com

www.onthaalvluchtelingengrimbergen.wordpress.com