Gastvrij Boechout

'Integratie is zoveel makkelijker als je welkom bent'. Boechout is een rijke gemeente. Op een bevolking van 12.500 inwoners worden slechts enkele tientallen vluchtelingen opgevangen. Gastvrij Boechout is ervan overtuigd dat 1% vluchtelingen opvangen (125) geen probleem mag zijn, maar wel serieuze inzet vraagt. Daar wil Gastvrij Boechout mee voor zorgen. Niet zo moeilijk, want Boechout heeft een traditie van gastvrijheid en het OCMW samen met de LOI-vrijwilligers doen al jarenlang hun best.

https://www.facebook.com/Gastvrij-Boechout-1676960079217152/

Geschiedenis

Gastvrij Boechout is ontstaan in september 2015 toen enkele buren uit de Lange Kroonstraat hun zorgen omtrent de vluchtelingenproblematiek met elkaar deelden. De groep besloot concrete pistes te zoeken om de vluchtelingen, die tot in de gemeente Boechout geraken, een warm onthaal te bieden.  Gastvrij Boechout ontdekte dat er in de gemeente al jarenlang vanuit het LOI een vrijwilligerswerking bestond die hetzelfde doel had. Er werd contact opgenomen met de LOI-verantwoordelijken en de werkingen werden op elkaar afgestemd.

Volgende pistes worden ontwikkeld:

 • Versterking van het naaiatelier (LOI-initiatief van KVLV en OCMW)
 • Versterking van de huiswerkbegeleiding (LOI-initiatief)
 • Begeleiding van de vluchtelingen door peters en meters.
 • Praatgroepen Nederlands
 • Werkgroep huisvesting die inspeelt op het gemeentelijk huisvestingsbeleid en werk maakt van een coöperatie 'De huisgenoten'
 • Gastgezinnen voor minderjarige niet-begeleide asielzoekers

Activiteiten

 • Feesten: culturele en gemeenschapsvormende functie

Bv. In sept 2016 een ‘Welkomfeest’ met een opvoering van 'Wachten' door het Toneelhuis (150 deelnemers). In januari 2017 ‘Wintervuur’ met muziek en samenzang (100 deelnemers). De vluchtelingen droegen mee de verantwoordelijkheid voor de organisatie van deze feesten.

 • Naaiatelier: materiële ondersteuning, gemeenschapsvormende en activerende functie. Het atelier kan op termijn sociale tewerkstelling en beroepsopleiding genereren.
 • Huiswerkbegeleiding. Deze activiteit richt zich tot alle kinderen van de lagere scholen die ondersteuning bij hun huiswerk nodig hebben. Kinderen uit vluchtelingengezinnen worden speciaal aangespoord om hiervan gebruik te maken.
 • Praatgroepen Nederlands: de vluchtelingen oefenen elementaire kennis van het Nederlands.
 • Persoonlijke ondersteuning door systeem van peters en meters voor elke vluchteling.
 • Gastgezinnen vangen minderjarige niet begeleide asielzoekers 2 tot 3 maal per maand op.
 • Werkgroep huisvesting zoekt structurele oplossingen voor de huisvestingsproblemen van mensen met een laag inkomen, waaronder vluchtelingen, zowel op het lokale vlak binnen de huidige wetgeving, als op het niveau van Vlaanderen (oprichting coöperatie De Huisgenoten)

Samenstelling

Partnerschappen

Gastvrij Boechout werkt goed samen met het gemeentelijk OCMW en het SVK van de regio. Er wordt ook voor bepaalde activiteiten samengewerkt met de protestantse en katholieke kerk, met het Sint-Gabriëlcollege en de sociaal-culturele verenigingen.

Contactgegevens

Je kan de activiteiten en standpunten van Gastvrij Boechout volgen via facebook  

Gastvrij Boechout is een feitelijke vereniging zonder vast adres.

Je kan Gastvrij Boechout bereiken op volgend adres:

Lange Kroonstraat, 144 2530 Boechout, mailadres koensteel@hotmail.com

 

Vacatures voor vrijwilligers

Gastvrij Boechout is regelmatig op zoek naar vrijwilligers om de werking van de praatgroepen Nederlands en de huiswerkbegeleiding te versterken en om de werkgroep huisvesting te ondersteunen.