Vorming: Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Het komende voorjaar organiseert Vluchtelingenwerk Vlaanderen een vormingscyclus rond de rechten en verblijfprocedures van niet-begeleide minderjarigen. Eentje is bedoeld voor advocaten, de andere voor vrijwilligers en professionals. Deze vormingen komen er danzij de steun van de Europese Commissie.

Advocaten

Het komende voorjaar organiseert Vluchtelingenwerk Vlaanderen een vormingscyclus rond de rechten en verblijfprocedures van niet-begeleide minderjarigen op maat van advocaten. Op vier verschillende locaties organiseren we drie vormingsdagen. De Orde van Vlaamse Balies kent advocaten per dag zes punten toe.   

Het is essentieel dat alle actoren in een verblijfsprocedure van een minderjarige de rechten en het belang van het kind serieus nemen bij alle maatregelen en beslissingen die ze nemen.

De vormingscyclus behandelt de verschillende mogelijke verblijfsprocedures voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, maar analyseert ook hoe we kinderrechten kunnen operationaliseren om de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen een betere bescherming te bieden. In samenwerking met Solentra focussen we ook op cultuur-sensitieve en kindvriendelijke communicatie.

Programma

Dag 1

De aankomst van de NBMV in België

 • Wie signaleert en registreert de NBMV en bepaalt of hij/zij minderjarig is?
 • Wat als de leeftijdsbepaling van de NBMV niet overéénstemt met de realiteit? Kan een beroep bij de Raad van State een oplossing bieden?
 • Wat zijn de opdrachten van de voogd?

NBMV in de asielprocedure

 • Hoe verloopt de asielaanvraag van NBMV?
 • Welke rol speelt het hoger belang van het kind tijdens de asielprocedure?
 • Hoe zorg je ervoor dat maximaal rekening gehouden wordt met de kwetsbaarheid van de NBMV?
 • Welke vervolgingsgronden zijn kind-specifiek?
 • Wat is de invloed van de prille leeftijd op de vrees voor vervolging?

Dag 2

De bijzondere verblijfsprocedure voor NBMV

 • Hoe verloopt de bijzondere verblijfsprocedure voor NBMV?
 • Wie beoordeelt wat een duurzame oplossing is? Welke rol speelt de NBMV zelf bij het voorstellen van de duurzame oplossing? Hoe zorg je ervoor dat het hoger belang van het kind gerespecteerd wordt?
 • Tot welk verblijfsrecht leidt de bijzondere verblijfsprocedure?
 • Wat als de NBMV meerderjarig wordt?

Beroepsmogelijkheden

 • Bij welke internationale organen kan je beroep indienen?
 • Kunnen het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of het Hof van Justitie van de EU je helpen kinderrechtenschendingen van NBMV aan te vechten?
 • Waarvoor kan je bij het Comité voor de Rechten van het Kind van de VN terecht?

Het recht op een gezins- en familieleven van NBMV

 • Speelt het recht op een gezins- en familieleven een rol binnen de Dublin-procedure van NBMV?
 • Wie kan de NBMV vervoegen in België via gezinshereniging? Hoe kan je de achtergelaten familieleden opsporen? Tot wie moeten zij zich richten en met welke documenten? Wat met familieleden die niet voor gezinshereniging in aanmerking komen?

Dag 3 – in samenwerking met Solentra

De stem van de NBMV laten horen tijdens de verschillende procedures

 • Hoe zorg je voor een kindvriendelijke benadering om de NBMV effectief te betrekken bij zijn/haar verblijfsprocedures?
 • Hoe communiceer je met minderjarigen, en creëer je een omgeving waarin zij hun angsten, verlangens en behoeftes kunnen uitdrukken?
 • Hoe ga je om met culturele verschillen in je communicatie met de NBMV? 

Praktisch

Doelgroep 

 • advocaten en juristen

Waar en wanneer

 • Brussel: 7, 8 en 9 februari van 9u30 tot 16u30, Bota75: Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel.
 • Antwerpen: 26, 27 februari en 2 maart van 9u30 tot 16u30, Roze Huis: Draakplaats 1, 2018 Antwerpen.
 • Gent: 28, 29 en 30 maart van 9u30 tot 16u30, Vredeshuis: Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent.
 • Brugge: 16, 17 en 26 april van 9u30 tot 16u30, Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge.

Inschrijven

inschrijven kan tot een week voor aanvang van de vorming via de volgende linken:

 • Brussel:

dag 1 (7 februari)
dag 2 (8 februari)
dag 3 (9 februari)

 

 • Antwerpen:

dag 1 (26 februari)
dag 2 (27 februari)
dag 3 (2 maart)

 

 • Gent:

dag 1 (28 maart)
dag 2 (29 maart)
dag 3 (30 maart)

 

 • Brugge:

dag 1 (16 april)
dag 2 (17 april)
dag 3 (26 april)

Punten permanente vorming

 • de balie kent 6 punten toe per vormingsdag.

Deelnameprijs

 • gratis, broodje inbegrepen.

Vrijwilligers en professionals

Wij nodigen je graag uit het komende voorjaar graag voor een vormingscyclus rond de rechten en verblijfprocedures van niet-begeleide minderjarigen (NBMV). Op vier verschillende locaties organiseren we drie vormingsdagen. Deze richten zich tot vrijwilligers en professionals die meer kennis en vaardigheden willen vergaren om NBMV zo goed mogelijk te ondersteunen.  

Tijdens de vorming leer je meer over de verschillende mogelijke verblijfsprocedures voor NBMV, de rol van de voogd, en de mogelijkheden om zich te herenigen met familieleden. In samenwerking met Solentra focust de vorming ook op cultuur-sensitieve en kindvriendelijke communicatie om de stem van de NBMV te laten horen doorheen al die procedures.

Programma

Dag 1

De aankomst van de NBMV in België

 • Moet je een NBMV die aankomt in België signaleren aan de autoriteiten?
 • Wie registreert de NBMV en bepaalt of hij/zij minderjarig is?
 • Wat als de leeftijdsbepaling van de NBMV niet overéénstemt met de realiteit?
 • Wat zijn de opdrachten van de voogd?

NBMV in de asielprocedure

 • Hoe verloopt de asielaanvraag van NBMV?
 • Welke rol kan je als sociaal assistent, voogd, of vrijwilliger spelen bij de asielaanvraag?
 • Welke rol speelt het hoger belang van het kind tijdens de asielprocedure?
 • Hoe zorg je ervoor dat maximaal rekening gehouden wordt met de kwetsbaarheid van de NBMV?
 • Welke vervolgingsgronden zijn kind-specifiek?
 • Wat is de invloed van de prille leeftijd op de vrees voor vervolging?
 • Wat na een negatieve beslissing?

Dag 2

De bijzondere verblijfsprocedure voor NBMV

 • Hoe verloopt de bijzondere verblijfsprocedure voor NBMV?
 • Wie beoordeelt wat een duurzame oplossing is? Welke rol speelt de NBMV zelf bij het voorstellen van de duurzame oplossing? Hoe zorg je ervoor dat het hoger belang van het kind gerespecteerd wordt?
 • Tot welk verblijfsrecht leidt de bijzondere verblijfsprocedure?
 • Wat als de NBMV meerderjarig wordt?

Het recht op een gezins- en familieleven van NBMV

 • Speelt het recht op een gezins- en familieleven een rol binnen de Dublin-procedure van NBMV?
 • Wie kan de NBMV vervoegen in België via gezinshereniging? Hoe kan je de achtergelaten familieleden opsporen? Tot wie moeten zij zich richten en met welke documenten? Wat met familieleden die niet voor gezinshereniging in aanmerking komen?
 • Hoe betrek je de familie in het land van herkomst bij de verblijfsprocedures van de NBMV?

Dag 3 – in samenwerking met Solentra

De stem van de NBMV laten horen tijdens de verschillende procedures

 • Wie kan de NBMV vervoegen in België via gezinshereniging en onder welke voorwaarden? Hoe verloopt de procedure? Hoe kan je de achtergelaten familieleden opsporen? Tot wie moeten zij zich richten en met welke documenten? Hoe kan je de familiebanden bewijzen? Wat met familieleden die niet voor gezinshereniging in aanmerking komen? Wat na aankomst in België? Wie kan je ondersteunen bij de aanvraag?Hoe zorg je voor een kindvriendelijke benadering om de NBMV daadwerkelijk te betrekken bij zijn/haar verblijfsprocedures?
 • Hoe communiceer je met minderjarigen, en creëer je een omgeving waarin zij hun angsten, verlangens en behoeftes kunnen uitdrukken?
 • Hoe ga je om met culturele verschillen in je communicatie met de NBMV? 

Praktisch

Doelgroep

Vrijwilligers en professionals die meer kennis en vaardigheden willen vergaren om niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) zo goed mogelijk te ondersteunen.

Waar en wanneer

 • Brussel: 5, 6 en 9 februari van 9.30 tot 16.30, BOTA 75, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
 • Antwerpen: 28 februari, 1 en 2 maart van 9.30 tot 16.30, Roze Huis, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen
 • Gent: 26. 27 en 30 maart van 9.30 tot 16.30, Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent.
 • Brugge: 23, 24 en 26 april van 9.30 tot 16.30, Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge.

Inschrijven

kan tot een week voor aanvang van de vorming via de volgende linken: 

 • Brussel

dag 1 (5 februari)
dag 2 (6 februari)
dag 3 (9 februari)

 

 • Antwerpen

dag 1 (28 februari)
dag 2 (1 maart)
dag 3 (2 maart)

 

 • Gent

dag 1 (26 maart)
dag 2 (27 maart)
dag 3 (30 maart)

 

 • Brugge

dag 1 (23 april)
dag 2 (24 april)
dag 3 (26 april)

 

Deelnameprijs 

gratis, broodje inbegrepen