Geen flexibiliteit voor twee gezinnen uit Guinee en Azerbeidjan

  • Tine Delys werkt voor Caritas International

Tine Delys vertelt over haar begeleiding en de moeilijkheden van het terugkeertraject

over Ibrahim en Fatoumata uit Guinee
(tweede asielaanvraag en toch breuk in opvangprocedure)

‘Ibrahim en Fatoumata zijn asielzoekers uit Guinee. Wanneer ze worden afgewezen, leg ik hen uit dat ze snel naar een terugkeerplaats moeten verhuizen. We bespreken samen alle mogelijke opties. Ibrahim vertelt dat hij nieuwe bewijzen heeft om zijn vluchtverhaal te staven en dat ze een tweede asielaanvraag zullen indienen. Met een attest dat Fatoumata drie maanden zwanger is, smeken ze om in onze woning te mogen blijven. Ik leg uit dat de uitzonderingscategorie van zwangere vrouwen pas geldt vanaf zes maanden zwangerschap. Ze denken dat ik niet eens moeite voor hen wil doen en weigeren onze woning te verlaten.’

‘De tweede asielaanvraag wordt in overweging genomen. Daardoor worden ze, na langdurig overleg tussen Vluchtelingenwerk en de dispatching van Fedasil, uitzonderlijk opnieuw aan onze opvangtstructuur toegewezen en kunnen ze gewoon in de woning blijven. Als ze niet hadden geweigerd om naar de terugkeerplaatsen te gaan, hadden ze op een paar dagen moeten verhuizen van onze woning naar de terugkeerplaats en van de terugkeerplaats weer naar een ander opvangcentrum.’

Een onnodig rigide toepassing van de regels, een systeem dat totaal onaangepast is aan de noden van de mensen, leidt hier tot de verdwijning van een gezin in de illegaliteit. Spijtig.

over Lev en Ella, koppel met een kind uit Azerbeidzjan
(op moment verhuis terugkeerplaats nog geen negatieve beslissing ontvangen, kind van Vlaamse naar franstalige school)

‘Lev en Ella voelen zich niet meer veilig in Azerbeidzjan. Ze vluchten naar België, maar worden afgewezen. Via Vluchtelingenwerk krijg ik te horen dat ze naar de terugkeerplaats moeten. Ik kan hen pas een dag later bezoeken. Het koppel schrikt, omdat ze op dat moment nog niet eens op de hoogte zijn van hun negatieve beslissing. Ze bereiden een tweede asielaanvraag voor.’

‘Hun grootste zorg is dat ze naar een Franstalige terugkeerplaats moeten verhuizen. Ze spreken vlot Nederlands, en geen woord Frans. Hun dochter gaat al een tijdje naar een Vlaamse school. Vluchtelingenwerk vraagt Fedasil of ze tenminste niet naar een terugkeerplaats in Vlaanderen mogen, maar het antwoord is onverbiddelijk: “Neen, wanneer we dit voor één gezin toestaan, zullen we dit voor alle gezinnen moeten doen”. Het gezin belt me tijdens het weekend om te zeggen dat ze niet naar de terugkeerplaats gaan. Een onnodig rigide toepassing van de regels, een systeem dat totaal onaangepast is aan de noden van de mensen, leidt hier tot de verdwijning van een gezin in de illegaliteit. Spijtig.’

Tine Delys

Klik hier voor meer informatie over Caritas International in België.

Tine Delys vertelt over Ibrahim en Fatoumata uit Guinee

Tine Delys vertelt over Lev en Ella uit Azerbeidjan