Vrijwilligersvacature: jobcoach voor vluchtelingen en werkgevers

Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Vrijwilliger

Wil jij je inzetten voor mensen op de vlucht en voel je je thuis op onze arbeidsmarkt? Wij zoeken gedreven vrijwilligers die zich minstens een dag per week vrijmaken voor een unieke brugfunctie! 

OMSCHRIJVING 

Werk is een belangrijke sleutel voor de maatschappelijke inclusie van vluchtelingen. Werk bezorgt een vluchteling niet alleen een inkomen, maar ook een identiteit en mogelijkheden voor verdere ontplooiing. Vluchtelingenwerk Vlaanderen wil daarom, in samenwerking met VDAB, bijdragen tot een snellere en meer duurzame tewerkstelling van vluchtelingen.

We zoeken 20 vrijwilligers (m/v/x) die als Jobcoach de brug slaan tussen werkzoekende vluchtelingen en werkgevers. De jobcoaches zullen, verspreid over Vlaanderen, zowel vluchtelingen als werkgevers ondersteunen bij de aanwerving en de daaropvolgende periode. We richten ons hierbij op vluchtelingen die al wat verder staan in hun integratietraject. Vluchtelingen waar verdere ondersteuning nodig is, begeleiden we naar de juiste diensten.

Als voorbereiding krijgen de vrijwilligers een gratis opleiding, die bestaat uit een vijftal modules en wordt gegeven door experten van VDAB en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. De opleiding heeft als doel om de vrijwilligers de nodige bagage mee te geven om hun rol als brugfiguur zo goed mogelijk te vervullen. De volgende onderwerpen komen aan bod: het statuut en de leefomgeving van vluchtelingen, intercultureel werken en gesprekstechnieken, arbeidsbemiddeling en werkgeversbenadering, diversiteit op de werkvloer.

Na de opleiding gaan de vrijwilligers aan de slag in hun eigen regio. Ze ondersteunen als jobcoach een werkzoekende vluchteling. Ze zoeken aansluiting bij de lokale arbeidsbemiddelaars en bedrijven, en worden hierin ondersteund door VDAB en Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

 

TAKEN JOBCOACH

—    Individuele ondersteuning van een vluchteling tijdens zijn/haar zoektocht naar werk: je wordt het aanspreekpunt bij vragen, helpt bij het opstellen van cv en motivatiebrief, gaat mee ter plaatse bij een gesprek…

—    Je treedt op als ambassadeur tijdens het sollicitatieproces en faciliteert de aanwerving.

—    Je neemt zorg weg bij de werkgever door hem/haar te informeren, te fungeren als aanspreekpunt en administratieve taken op te nemen.

—    Je voorziet verdere coaching op de werkvloer na de aanwerving.

 

PROFIEL JOBCOACH

—    Je hebt een hart voor de inclusie van vluchtelingen in Vlaanderen. Je neemt graag de zorg voor mensen op en bent in staat om hen te stimuleren en motiveren in hun persoonlijke ontwikkeling.

—    Je bent taalhoffelijk. Hiermee bedoelen we dat een gebrekkige kennis van het Nederlands je niet weerhoudt om je in te leven. Je maakt gebruik van een contacttaal en stimuleert tegelijk het gebruik van het Nederlands.

—    Je hebt voeling met de arbeidsmarkt in je regio. Je hebt kennis van de aanwezige bedrijven of kan deze kennis snel opbouwen.

—    Je bent in staat een netwerk op te bouwen binnen de actoren voor arbeidsbemiddeling.

—    Je kan vlot communiceren en goed plannen. Je detecteert de noden en kan informatie helder en duidelijk overbrengen.

—    Je bent diplomatisch en beschikt over het vermogen om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel. Je bent geduldig en gaat integer om met vertrouwelijke informatie.

—    Je hebt zin om bij te leren en mee te bouwen aan een innovatief project dat de maatschappelijke houding ten opzichte van vluchtelingen wil verbeteren.

 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

—    Je bent bereid een engagement op te nemen waarbij je minstens een dag per week (of enkele dagdelen per week) aan de slag bent als jobcoach. Je beschikt over de nodige flexibiliteit om je vrij te maken wanneer dat nodig is binnen je opdracht.

—    Je engagement duurt zolang je wil, maar minstens 6 maanden.

—    Je volgt de volledige basisopleiding. Deze gaat door bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel op 5 maandagavonden in februari en maart 2018: 19 februari, 26 februari, 5 maart, 12 maart, 19 maart, telkens van 18u tot 21u. Je doet tijdens de opleiding de nodige kennis op om je taken zo goed mogelijk te vervullen.

—    Na de opleiding vul je zelf in waar en wanneer je je opdracht uitvoert. Je denkt actief na over het vervullen van je opdracht. Het gaat om een innovatief project waarvoor er geen vooraf bepaalde handleiding is.

—    Je deelt je ervaringen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen en VDAB.

 

WAT BIEDEN WE?

—    Een unieke en interculturele ervaring, die gepaard gaat met persoonlijke ontmoetingen die jouw leven verrijken. Je krijgt een concrete mogelijkheid om bij te dragen aan een betere samenleving, gebaseerd op jouw eigen kennis en ervaring.

—    Deelname aan een innovatief project met een sensibiliserend karakter.

—    Een basisopleiding op maat van je opdracht.

—    Na de initiële opleiding, bieden we permanente ondersteuning. Je kan steeds beroep doen op de professionelen van VDAB en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Er worden terugkomdagen georganiseerd in Brussel voor casusoverleg en kwaliteitsopvolging.

—    Ondersteuning bij het opbouwen van je lokale netwerk: aansluiting binnen VDAB, wervingsactie van bereidwillige werkgevers…

—    Een vergoeding van de onkosten die je maakt bij het uitvoeren van je opdracht (transport, telefonie…). De onkostenvergoeding bedraagt forfaitair 15 euro per prestatiedag, met een plafond van 300 euro per semester. 

 

INTERESSE?

Stuur je contactgegevens en een korte motivatie ten laatste op 31 januari 2018 door naar aarnout@vluchtelingenwerk.be.

Voor meer info kan je terecht bij Aarnout Lanckriet, projectmedewerker Integratie via aarnout@vluchtelingenwerk.be of 02/225 44 05 of bij Valerie Trachez, coördinator Infolijn via valerie@vluchtelingenwerk.be of 02/225 44 29.

 

WAT IS VLUCHTELINGENWERK?

Vluchtelingenwerk Vlaanderen VZW is een ngo die zich inzet voor asielzoekers en vluchtelingen in ons land. We doen dit samen met 30 lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. We zetten druk op het beleid en sensibiliseren het ruime publiek. We werken aan integratie van vluchtelingen en ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat.

www.vluchtelingenwerk.be

Het project Jobcoaches is een samenwerking van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en VDAB, en wordt mogelijk gemaakt door de steun van het Europees Sociaal Fonds.