Startpunt zoek stagiair sociaal werk

Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Stagiair

Het Startpunt van Vluchtelingenwerk Vlaanderen informeert asielzoekers op de dag van hun aanmelding in België. Nu de Dienst Vreemdelingenzaken is verhuisd, staat er elke morgen een ploegje medewerkers aan het Klein Kasteeltje in Brussel met flyers informatie over hun rechten en het verloop van de asielprocedure. In de komende maanden kan dit model verder ook evolueren naar nieuwe vormen van informatieverstrekking.

We zijn op zoek naar een stagiair die Nederlands, Arabisch, Engels, Frans, Russisch of andere talen spreekt om deze actie verder mee vorm te geven en verder uit te bouwen op een nieuwe Startpunt locatie.

De stagiair kan mogelijks ook worden ingeschakeld in de organisatie van de conversatietafels Nederlands voor nieuwkomers, die 3 keer per week worden georganiseerd.

PERIODE

Tussen maart en augustus 2019, minimaal 3 maanden.

WIJ BIEDEN JE

  • Een boeiende leeromgeving
  • Een maatschappelijk relevant engagement
  • Een vormingsaanbod (basisvorming rond de asielprocedure en rechten van asielzoekers, thematische vormingen…)
  • Interessante collega’s
  • Een goede omkadering: coachingsessies, teamvergaderingen…

INTERESSE?

Indien je interesse hebt en je studeert af in een sociale richting, kan je contact nemen met de Startpunt coördinatrice. Voeg een motivatiebrief toe aan je stage-aanvraag.

Stuur je interesse of vragen naar geert@vluchtelingenwerk.be of bel 02/225 44 28 (dinsdag, woensdag of donderdag)

WAT IS VLUCHTELINGENWERK? 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. We doen dit niet alleen maar met een dertigtal lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. Samen verhogen we de druk op het beleid en sensibiliseren we het ruime publiek. We zijn actief op het domein van integratie van vluchtelingen. We ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat.