Manager Opvang Asielzoekers (OPA), Mechelen

Rode Kruis-Vlaanderen
Betaalde functie

Als manager van de dienst Opvang Asielzoekers (OPA) sta je samen met de senior manager in voor de goede werking van 11 opvangcentra en 6 noodopvangcentra die Rode Kruis-Vlaanderen op dit moment uitbaat. Je vormt samen met de senior manager het management van de dienst. Jij biedt de senior manager advies en ondersteuning bij de aansturing van de opvangcentra en stafmedewerkers. Je neemt verantwoordelijkheid voor de domeinen die de senior manager aan jou delegeert. Je bent 2e in lijn voor de dienst en vervangt de senior manager bij afwezigheid. Afhankelijk van je kennis, ervaring en competenties zal je zelf mee vorm geven aan de invulling van deze functie.

Functiebeschrijving

 • Je staat de senior manager bij en neemt taken op in de inhoudelijke domeinen van de werking. Over welke domeinen je na een inwerkperiode de verantwoordelijkheid zal dragen, hangt af van je ervaring en interesses, en kan volgende onderwerpen behelzen:
  • Procedure tot internationale bescherming
  • groepsdynamiek in het opvangcentrum
  • individuele en psychosociale begeleiding
  • medische begeleiding
  • school voor minderjarige asielzoekers
  • vorming en tewerkstelling voor meerderjarige asielzoekers
  • buurtwerking
 • Je neemt in eerste instantie de rol van coach op, zowel naar stafmedewerkers als naar centrumleiding.  Na een relevante inwerkperiode neem je geleidelijk meer sturende taken op;
 • Je staat mee in voor het stroomlijnen van de werking van de opvangcentra. Je zorgt er voor dat de werking binnen de lijnen van het overheidsbeleid blijft en vertaalt beleidsissues werkbaar naar de praktijk van de opvangcentra;
 • Je staat mee in voor de verdere uitbouw van de digitalisering van de werking;
 • Je geeft het kwaliteitsmanagement binnen de dienst mee vorm;
 • In functie van de noden en verwachtingen van de opvangcentra en de overheid, bouw je mee aan vernieuwende projecten;
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling en verbetering van de opleidingstrajecten voor medewerkers van de opvangcentra;
 • Je werkt volgens de afgesproken procedures in de organisatie samen met ondersteunende diensten (HR, Communicatie, ICT, facility …) en met de directie;
 • Je vertegenwoordigt de opvangcentra van Rode Kruis-Vlaanderen in overleg met zowel Fedasil als de collega’s van Croix-Rouge Communauté francophone (die opvangcentra uitbaten in Franstalig België);
 • Je werkt nauw samen met de senior manager en draagt bij aan de goede communicatie binnen het managementteam OPA waarbij je er gezamenlijk voor zorgt om een duidelijke en consequente lijn naar de opvangcentra aan te houden.

Competenties

 • Je bent geloofwaardig en authentiek en je wordt aanvaard in de rol van expert en leidinggevende;
 • Je kunt snel en degelijk problemen analyseren en je bent besluitvaardig, ook op momenten dat er snel beslist en gehandeld dient te worden;
 • Je kan doordacht en rationeel reageren op probleemsituaties, ook in situaties die emotioneel geladen zijn en die je morele oordeelsvermogen op de proef stellen;
 • Je kan veranderingen in gang zetten en je beschikt over de nodige overtuigingskracht om centrumleiding en medewerkers mee te nemen in de lijn van de organisatie en/of het overheidsbeleid;
 • Je bent diplomatisch, correct, geduldig en positief ingesteld;
 • Je kan het hoofd koel houden in een materie die politiek en publiek gevoelig ligt;
 • Je bent contactvaardig en kan zowel mondeling als schriftelijk goed communiceren;
 • Je bent integer en handelt in overeenstemming met de fundamentele beginselen van het Rode Kruis.

Vereisten

 • Je bent in het bezit van een diploma hoger onderwijs in de menswetenschappen  en kan terugkijken op een werkervaring van minstens 10 jaar waarin je aantoonbaar de bovenstaande competenties opgebouwd hebt;
 • Ervaring met verzoekers om internationale bescherming  of in de werking van opvangcentra is een plus maar is zeker geen must;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in het samenwerken met overheidsdiensten;
 • Je spreekt en schrijft vlot in het Frans en Engels, waarbij je de specifieke materie in het Frans inhoudelijk grondig begrijpt om hierover relevant overleg te kunnen plegen;
 • Je bent bereid om je minimaal 1 à 2 keer per week te verplaatsen naar één van de opvangcentra gelegen in gans Vlaanderen en regelmatig trek je naar Brussel (Fedasil) en Wallonië (Croix-Rouge) voor overleg;
 • Je bent bereid om af en toe buiten de kantooruren aanwezig te zijn op overlegmomenten of evenementen in de opvangcentra;
 • Door de aard en inhoud van deze functie ben je ook buiten kantooruren - telefonisch - goed bereikbaar.
 • Je hebt reeds ervaring in leidinggeven en beschikt over de nodige interpersoonlijke vaardigheden;
 • Je werkt vlot en efficiënt met verschillende digitale toepassingen alsook binnen MS Office: Word, Excel, Outlook, PowerPoint. Kennis en/of ervaring met SharePoint is een stevige plus.
 • Functie met stevige verantwoordelijkheden, gekoppeld aan een overeenstemmend marktconform verloningspakket in functie van je ervaring;
 • Een collegiale en aangename werkomgeving;
 • Contract van onbepaalde duur, voltijdse tewerkstelling.

Plaats van tewerkstelling

Je werkt in hoofdzaak vanuit de hoofdzetel in Mechelen, en doet eveneens regelmatig verplaatsingen.

Mogelijk heb je nog inhoudelijke of praktische vragen bij deze veelzijdige en veeleisende functie? 
Voor bijkomende informatie kan je Marieke Van der Vloedt, HR, contacteren op het nummer 015/44.34.20 of via 
marieke.vandervloedt@rodekruis.be .

Aandachtig onze vacature doorgelezen en helemaal overtuigd dat jij onze nieuwe Manager OPA bent? 

Bezorg ons online jouw CV (maximum 2 pagina's) vergezeld van een motivatiebrief waarin je ons weet te overtuigen!

Solliciteren

Klik hier om meer te weten en te solliciteren