Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Als asielzoekers het niet eens zijn met een asielbeslissing dan dienen ze beroep in bij de Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.