regularisatie

Mensen kunnen een regularisatie van hun verblijf aanvragen omdat hun asielprocedure te lang aansleept of dringende prangende humanitaire redenen (bv. omdat ze ouder zijn van een Belgisch kind).

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.