vluchtelingen

Als asielzoekers voldoen aan de definitie in de Conventie van Genève worden ze erkend als vluchteling.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.