asielaanvraag

Mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging kunnen bescherming, alias asiel aanvragen in ons land. Ze moeten dan een asielaanvraag indienen bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen onderzoekt daarop hun asielaanvraag.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.