vluchtelingenverdrag

Vluchtelingenverdrag = conventie van Genève. Ontstaan op 28 juli 1951. Het Vluchtelingenverdrag werd ondertekend door 150 landen, waaronder België. Daarmee beloofden deze landen iedereen te beschermen die in eigen land niet beschermd wordt. Op basis van dit verdrag kan iemand erkend worden als vluchteling.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.