Samenwerkingen

Vluchtelingenwerk is actief lid van volgende organisaties:

11.11.11

11.11.11 bundelt de krachten van 60 organisaties en ongeveer 20 000 vrijwilligers in 330 lokale groepen. Zij zetten zich in voor één gezamenlijk doel: een rechtvaardige wereld zonder armoede

Miljoenen mensen ter wereld krijgen nog altijd niet waar ze recht op hebben: voldoende voedsel, schoon drinkwater, gezondheidszorg, een basisopleiding, een leefbaar inkomen, veiligheid en vrijheid van meningsuiting. Wereldwijd leveren mensen dagelijks strijd voor een menswaardig bestaan.

www.11.be

 

11 11 11 in 5.05 minuten

Ecre

The European Council on Refugees and Exiles (ECRE) is a pan-European alliance of 81 NGOs protecting and advancing the rights of refugees, asylum seekers and displaced persons. Our mission is to promote the establishment of fair and humane European asylum policies and practices in accordance with international human rights law.

Working together with our members and partners to inform and persuade European authorities and the public, we monitor and denounce human rights violations while proposing and promoting fair and effective durable solutions. We accomplish our mission through research, advocacy and the sharing of knowledge and expertise.

www.ecre.org

logo Ecre

IDC

The International Detention Coalition (IDC) is a unique global network, of over 300 civil society organisations and individuals in more than 70 countries, that advocate for, research and provide direct services to refugees, asylum-seekers and migrants affected by immigration detention.

The IDC works to ensure that the human rights of refugees, asylum seekers and migrants impacted by immigration detention are respected, protected and fulfilled.

The IDC aims to bring about changes in legislation, policy and practice that prevent, mitigate and respond to the harms associated with immigration detention and that promote alternatives to detention.

The IDC does this through network and capacity building, advocacy, awareness raising and campaigns, research and reporting.

www.idcoalition.org

logo IDC

FOV

De FOV, voluit Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk, is een autonome en onafhankelijke VZW van en opgericht door erkende organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk.

De FOV verdedigt sinds 2000 de belangen van de gesubsidieerde sociaal-culturele organisaties bij overheden en bij andere beleidsinstanties. De FOV neemt het dus op voor de sociaal-culturele sector, zowel voor de individuele organisaties als voor de hele sector

www.fov.be

Sociare

Sociare bevordert vanuit een zo sterk mogelijke representatieve positie de belangen van de werkgevers van de socioculturele sector en haar leden in het bijzonder, door belangenbehartiging en dienstverlening, opdat zij hun maatschappelijke doelstelling in optimale omstandigheden zouden kunnen nastreven.

www.sociare.be

logo Sociare

The Shift

 

The Shift is het Belgisch referentienetwerk voor duurzaamheid. Wij brengen meer dan 370 bedrijven, ngo's en andere organisaties samen om partnerships te stimuleren. Wil jij ook met onze leden aan de slag om duurzame businessmodellen te co-creëren?

Ontdek onze organisatie

Logo Kauri

VEF

Dit label van de Vereniging Ethisch Fondsenwerven (VEF) duidt aan dat de organisatie die het bezigt zich aansluit bij de Deontologische Code en dus lid is van de VEF. Voor het publiek staat het voor beheerskwaliteit, voor transparantie. Het geeft aan dat deze vereniging vertrouwd kan worden. Om op het gedrag van haar leden toe te zien vervult het Toezichtcomité van de VEF een aantal taken zoals het nakijken van de lidmaatschapsaanvragen, het kontroleren van de jaarlijks ontvangen financiële rapporten, het onderzoek van klachten die er tegen haar leden ingediend zouden kunnen worden.

Logo VEF