Road of Change

Road of Change

Samen met Bond Zonder Naam organiseert Vluchtelingwerk Vlaanderen een inleefreis rond het vluchtelingenthema. De deelnemers, 14 jongeren en 6 leerkrachten, trekken in de krokusvakantie doorheen Europa langs plaatsen die een belangrijke rol spelen in het Europese asielverhaal.

De reis biedt de jongeren de kans om te ontdekken wat de actuele uitdagingen zijn binnen het vluchtelingenthema, zowel op lokaal, federaal als Europees vlak. Tegelijkertijd geeft het hen ook de kans om te zien wat de kracht van een tolerante houding en een sterk sociaal bewustzijn kan betekenen en hoe het is om hier zelf een actieve rol in op te nemen.

Ze gaan op zoek naar ‘changemakers’. Inspirerende mensen die ons confronteren met vastgeroeste denkpatronen over vluchtelingen en bewijzen dat er haalbare alternatieven zijn. ‘Changemakers’ zien oplossingen en werken toekomstgericht aan een samenleving waar vluchtelingen en asielzoekers kansen krijgen. Ze doen ons nadenken over een menselijk asiel- en integratiebeleid in België en Europa. Ze doen ons inzien dat we samen een groot verschil kunnen maken. 

Wie gaat er mee?

Dertien leerlingen uit het vijfde middelbaar werden geselecteerd om deel te nemen aan de inleefreis. Zij worden begeleid door zeven leerkrachten uit de verschillende deelnemende scholen.

De deelnemers zamelen elk minstens 1000 euro in via een zelfgekozen actie.

Bezoek aan Duinkerke en Steenvoorde

Op zaterdag 6 januari brachten de deelnemers een bezoek aan Duinkerke en Calais. Dit gebeurde samen met Vzw Humain die een screening maakte van de situatie en omstandigheden op dat ogenblik.

Tijdens het bezoek wilden we vooral informatie verzamelen over de situatie ter plaatse. We vroegen aandacht voor de vaak onmenselijke en uitzichtloze situatie waarin deze mensen verkeren. We ontdekten er wat de werkelijke situatie is om zo weg te gaan van het zwart-wit denken in het verhaal van mensen op de vlucht.

Daarnaast was het bezoek ook een voorbereiding op de inleefreis. We ontdekten zo hoe de situatie vlakbij is alvorens richting de Balkan te trekken.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de verhalen van deze jongeren? Volg hen via hun blogFacebook en Instagram.

Partners

Het project Road of Change is een initiatief van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Bond zonder Naam met de steun van Erasmus+, Veranderwijs.nu en FOMU