Verzoekschrift tegen de nieuwe asielwetgeving van 22 maart 2018

Op 12 september 2018 diende negen organisaties een beroep in bij het Grondwettelijk Hof tegen de nieuwe asielwetgeving die sinds 22 maart 2018 in werking is. We vragen het Grondwettelijk Hof om een reeks bepalingen te vernietigen uit die omvangrijke wetteksten. Die hebben immers fundamentele wijzigingen aangebracht aan de asielprocedure en de rechtsbescherming van mensen op de vlucht drastisch ingeperkt.

Lees er hier meer over.

 

Enkel beschikbaar als download.