Verkiezingsmanifest

Op 26 mei trokken we allemaal weer massaal naar de stembus voor de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen. Vond jij het ook belangrijk dat daarbij mensen op de eerste plaats komen? Wij ook. Want dat gebeurt in het huidige asielbeleid jammer genoeg steeds minder. Ook na de verkiezingen blijven wij opkomen voor alle mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. 

En voor iedereen die deze mensen helpt, ondersteunt en onderdak geeft wanneer onze overheid dat niet doet. 
Wij vragen onze nieuwe verkozenen dan ook waakzaam te blijven voor het respect voor mensenrechten en deze als basis te nemen in elke beleidskeuze die ze maken. #mensenvoorop

Meer info over deze voorstellen vind je in ons manifest voor de verkiezingen.

Enkel beschikbaar als download.