Rapport niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Als jouw kind moet vluchten, wil je ook dat iemand voor hem zorgt - Naar een betere bescherming van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België.

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België doorstaan een ongelofelijk hindernissenparcours. Hun voogd probeert hen daarbij zo goed en zo kwaad als mogelijk bij te staan. Dat blijkt niet altijd een eenvoudige opdracht.

In dit rapport gaan we na hoe we niet-begeleide minderjarige vreemdelingen beter kunnen beschermen en hun vrijwillige voogden meer kunnen ondersteunen. We vertrekken vanuit de ervaringen van de jongeren en hun voogden. We gingen hiervoor in gesprek met 70 vrijwillige voogden, kinderen en andere betrokkenen. Op basis van die gesprekken geven we aanbevelingen aan diverse beleidsmakers.

Het rapport werd geschreven met de financiële steun van het programma Rechten, gelijkheid en burgerschap van de Europese Unie (2014-2020). Vluchtelingenwerk Vlaanderen ondersteunt dankzij het project 'Guardianship Advanced INstruments for child protection in Europe (G.A.IN.)' vrijwillige voogden en niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

Enkel beschikbaar als download.