Rapport: Internationale bescherming van holebi’s in België

In 2013 voerde Vluchtelingenwerk een onderzoek naar de beoordeling van de asielaanvragen van holebi-asielzoekers die omwille van hun seksuele geaardheid vervolging vrezen in hun land van herkomst. Dit oude rapport kan je hier lezen.

Wij (her)schreven dit rapport over internationale bescherming van holebi’s in België in 2019. In het vernieuwde rapport analyseren we beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. We geven ook een overzicht van Europese rechtspraak en andere interessante bronnen.

We wilden dit rapport bekend maken op een studiedag in maart, toen de coronacrisis uitbrak. Omdat het nog niet duidelijk is wanneer deze studiedag kan doorgaan, willen we jullie het rapport niet langer onthouden. Het bevat veel referenties naar rechtspraak en is daarom nuttig voor advocaten die ook nu nog volop beslissingen ontvangen van het Commissariaat.

Het rapport bevat daarnaast heel concrete tips voor iedereen die iemand bijstaat die omwille van seksuele oriëntatie internationale bescherming vraagt.

We hopen dat dit ook in deze tijden de positie van mensen op de vlucht kan versterken.

Enkel beschikbaar als download.