Gevluchte holebi's – een analyse van beslissingen door de asielinstanties

Gevluchte holebi's

Uit de cijfers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) blijkt dat het aantal beslissingen over personen die vluchten omwille van hun seksuele geaardheid elk jaar stijgen. Vluchtelingenwerk Vlaanderen voerde daarom dit onderzoek naar de beoordeling van de asielaanvragen van holebi-asielzoekers die omwille van hun seksuele geaardheid vervolging vrezen in hun land van herkomst.

Enkel beschikbaar als download.