PICUM - Handleiding voor regularisatieprocedures voor kinderen en jongeren zonder papieren en hun families

PICUM’s nieuwe handleiding is geschreven voor en door organisaties die werken met en pleiten voor instrumenten die de regularisatie van kinderen, jongeren en families zonder papieren te bevorderen. Het handboek beschrijft regularisatie- of burgerschapprocedures in België, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Spanje en Groot-Brittannië.

Er is geen universeel regularisatiemechanisme of - programma. Daarom benadrukt het handboek sleutelaspecten uit verschillende procedures en campagnes die effectief waren in het verleden, alsook de problemen en uitdagingen. Het handboek is bedoeld als een bron van inspiratie en reflectie, om het pleidooi voor regularisatie te ondersteunen op zowel technisch als beleidsmatig vlak. De samenvatting en beleidsaanbevelingen zijn beschikbaar in een apart document, om te delen met besluitvormers.

We hebben ook aandachtspunten geformuleerd om te pleiten voor de regularisatie van kinderen, jongeren en families, om organisaties te ondersteunen die spreken met beleidsmakers en andere belanghebbenden.

ORBIT is lid van het PICUM netwerk.

Enkel beschikbaar als download.