NGO Monitoring Immigration Detention

NGO Monitoring of Immigration Detention

‘NGO Monitoring Immigration Detention’ is een verzameling tips, voorbeelden en good practices over het monitoren van de gesloten centra. De publicatie is het resultaat van een workshop die Vluchtelingenwerk in maart 2015 organiseerde in samenwerking met The International Detention Coalition (IDC). 16 verschillende Europese NGO’s die toegang hebben tot detentiecentra voor mensen in onwettig verblijf en asielzoekers deelden hun ervaringen. Met deze bundeling willen we andere NGO’s motiveren om gesloten centra te monitoren en vanuit de civiele maatschappij toezicht te houden op wat zich daarbinnen afspeelt. De gids is enkel in het Engels beschikbaar.

Enkel beschikbaar als download.