Migratiemythes: Fact Check Analyses en aanbevelingen voor een nieuw migratiebeleid

Cover migratierapport

De migratiecoalitie is een samenwerkingsverband van Vlaamse middenveldorganisaties: 11 11 11, Minderhedenforum, Netwerk tegen Armoede, ORBIT vzw, Samenlevingsopbouw Brussel en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Samen willen we een ander en constructief geluid laten horen in het migratiedebat. Dat doen we door een jaarlijks rapport uit te brengen waarin we het gevoerde migratiebeleid grondig bekijken, en aanbevelingen doen voor nieuwe oplossingen.

Dit jaar nam de Migratiecoalitie drie hardnekkige mythes over migratie onder de loep. We onderzochten hoe die mythes in het Belgische beleid doorleven.

Wat als ontwikkelingssamenwerking ingezet wordt om migratie in te dijken? Welke zijn de financiële en menselijke kosten van gesloten grenzen? Wat verliest de samenleving als sociale bescherming en grondrechten afgeschermd worden?

Op basis van onze analyse kwamen we tot aanbevelingen voor een beter Belgisch migratiebeleid, dat rekening houdt met de migranten zelf, de landen van aankomst en de landen van herkomst. Uiteraard speelt het brandend actuele vluchtelingenthema een belangrijke rol in dit rapport.

Het rapport bestaat uit één samenvattende inleiding en drie hoofdstukken ("Ontwikkeling zal migratie stoppen", "Grenzen optrekken is migratie stoppen", "Rechten van migranten inperken om de samenleving in stand te houden") die je apart kan lezen. In de komende weken plaatsen we hier telkens één hoofdstuk.

Enkel beschikbaar als download.