Landenrapport Afghanistan

Landenrapport Afghanistan

Wereldwijd zijn er 2.664.436 Afghaanse vluchtelingen. Jaarlijks vragen in België ongeveer 2000 Afghanen asiel aan. Dat is de grootste groep asielzoekers in ons land. In de eerste van een reeks landenrapporten analyseert Vluchtelingenwerk het Belgische beschermings- en terugkeerbeleid rond Afghanistan. Bij het rapport hoort ook een handige fiche: alle facts and figures over Afghanistan en Afghaanse vluchtelingen in één oogopslag.

Opmerking: Sedert het begin van 2014  is het erkenningspercentage voor asielaanvragen van personen afkomstig uit Afghanistan gestegen. De positieve beslissingen van het CGVS zijn echter niet gemotiveerd. Dit leidt ertoe dat het hoofdstuk over het beschermingsbeleid van het CGVS over Afghanistan deels verouderd kan zijn. De meest recente asielpercentages van het CGVS vindt u hier terug.

Enkel beschikbaar als download.