Krachtlijnen voor een gastvrije gemeente: Werken aan wonen

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen maakten wij drie nota's met aanbevelingen voor een gastvrije gemeente: rond Werk, Wonen en Onderwijs. Spreek je lokale (kandidaat) politici erover aan! 

Wonen

Het gebrek aan een kwaliteitsvol en betaalbaar aanbod op de huisvestingsmarkt is niet enkel een probleem voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden, maar voor alle kwetsbare groepen. De vraag naar betaalbare woningen op de private huurmarkt is dan ook hoog en blijft stijgen.

De noden vragen om een daadkrachtig beleid: de optimale inzet van alle bestaande woonmogelijkheden en het ontwikkelen van nieuwe woonalternatieven als antwoord op de woonnood van vluchtelingen en andere kwetsbare groepen.

Je leest er hieronder meer over in onze nota over WONEN.

Enkel beschikbaar als download.