Krachtlijnen voor een gastvrije gemeente: werken aan WERK

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen maakten wij drie nota's met aanbevelingen voor een gastvrije gemeente: rond Werk, Wonen en Onderwijs. Spreek je lokale (kandidaat) politici erover aan! 

Werk

De arbeidsmarkt en de werkvloer worden steeds diverser. Heel wat knelpuntvacatures raken niet of moeizaam ingevuld. Daar tegenover staat een diverse groep werkzoekenden die geen job vinden. Het tewerkstellingsmodel voor nieuwkomers toont enkele hardnekkige systeemfouten. Werk vinden is nochtans een belangrijke stap in een duurzaam integratietraject voor nieuwkomers, zoals erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden.

Daarom moeten overheden het recht op werken verzekeren. Lokale beleidsmakers hebben sleutels in handen om zelf als werkgever een voortrekkersrol te spelen, om lokaal en sociaal beleid te maken, en om een slim kader te scheppen voor gelijke kansen, zodat nieuwkomers gelijkwaardig worden behandeld. 

Je leest er hieronder meer over in onze nota over WERKEN.

Enkel beschikbaar als download.