Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2011 Vluchtelingenwerk Vlaanderen

In 2011 vierde de Vluchtelingenconventie haar zestigste verjaardag. Dankzij deze conventie vonden zes decennia lang miljoenen mensen veiligheid en bescherming. Voldoende redenen voor Vluchtelingenwerk om hier bij stil te staan. Maar helaas stond 2011 ook in het teken van de opvangcrisis. We organiseerden zelf samen met andere organisaties noodhulp. En konden rekenen op de inzet van meer dan 300 vrijwilligers. Wat we in 2011 nog allemaal deden, kan je lezen in het jaarverslag.

Te bestellen via het formulier: bestellen