Infodoc Irak

Cover Infodoc Irak

Sinds de val van het regime van Saddam Hoessein behoort Irak tot de top tien van de landen waar de meeste asielzoekers in België vandaan komen. Van 2011 tot en met mei 2013 hebben 3 039 Irakezen asiel aangevraagd in ons land.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen ontvangt dagelijks via onze juridische helpdesk en ons Soep- en Infopunt, vragen over Irak en over asielbeslissingen in Iraakse dossiers. De kennis die we daardoor vergaarden, hebben we gebundeld in dit rapport.

Het rapport is bedoeld voor iedereen die in België met Iraakse asielzoekers werkt of daarover meer wil weten. Het bevat achtergrondinformatie die erg nuttig is voor begeleiders van Iraakse asielaanvragers én voor al wie interesse heeft in dit thema.

Enkel beschikbaar als download.