Brochure 'Individuele opvang van asielzoekers' - tijdelijk niet meer beschikbaar

Individuele opvang van asielzoekers

In België heeft elke asielzoeker bij wet recht op opvang en begeleiding. Iemand die vlucht uit zijn eigen land voor oorlog, geweld en vervolging heeft hulp nodig om hier een nieuwe, veilige toekomst op te bouwen. Eind jaren ’90 bracht de crisis in de Balkan een grote vluchtelingenstroom op gang. De asielcijfers stegen, er moesten meer asielzoekers opgevangen worden. Vluchtelingenwerk Vlaanderen en haar Franstalige zusterorganisatie CIRÉ besloten daarom ook asielzoekers op te vangen in samenwerking met de overheid en tal van partners op het terrein. Omdat we de zelfstandigheid van asielzoekers wilden bevorderen, kozen we voor individuele opvang. Deze opvang verschilt van de opvang in grotere opvangcentra. Deze brochure is dan bedoeld om bijstandverleners, personeelsleden van sociale diensten, actoren in het welzijnsveld en andere geïnteresseerden te laten kennismaken met onze opvangstructuur.

Te bestellen via het formulier: bestellen